Prohlášení o ochraně osobních údajů a soubory cookie

Při zpracovávání informací, na základě kterých vás lze osobně identifikovat (dále jen "osobní údaje"), je pro nás důležitá ochrana údajů a vašeho soukromí. V následujícím textu vás jako subjekt údajů informujeme o zpracování těchto údajů při používání našich webových stránek:

GLORIA Zásady ochrany osobních údajů

1. Všeobecné informace o shromažďování osobních údajů

1.1 Všeobecně

Sběr, zpracování a používání osobních údajů k využívání naší internetové stránky je v podstatě omezeno na nezbytnou míru a potřebné údaje. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují na vás osobně, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

Při navázání kontaktu s námi prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře dobrovolně oznámené osobní údaje (e-mailovou adresu, jméno, adresu atd.) si uložíme, abychom mohli odpovědět na vaše otázky. Údaje, které s tím souvisejí vymažeme, pokud jejich uložení už nebude potřebné nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné povinnosti uchovávat takové údaje.

Budeme vás podrobně informovat, jak je níže uvedeno, o příslušných postupech, pokud pověříme kvůli jednotlivým funkcím naší nabídky poskytovatele služeb nebo pokud bychom chtěli vaše údaje použít na reklamní účely. Přitom vám uvedeme i stanovená kritéria na dobu uchovávání údajů.

1.2 Zodpovědný orgán

Řídicí jednotka

Správcem pro zpracování osobních údajů na těchto webových stránkách je:

Gloria Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7
58456 Witten
Tel: + 49 (2302) 700 0
E-mail: info[at]gloria-garten.com

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat takto:

Adlex GmbH
Huestraße 23
D - 44791 Bochum
Telefon: +49 (234) 9136120
E-mail: dsb[at]adlex.de

2. Právní základy

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme výhradně na základě zákona, zejména na základě obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR).

Pokud získáme váš souhlas se zpracováním pro konkrétní účely zpracování, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Pokud vaše osobní údaje potřebujeme ke splnění smlouvy uzavřené s vámi (např. dodání zboží, poskytnutí služeb), zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To platí i pro zpracování, která s tím přímo souvisejí, např. zpracování dotazů na naše produkty, služby nebo ceny.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě zákonných povinností, děje se tak na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

V případě, že vaše osobní údaje potřebujeme k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo zájmů jiné fyzické osoby, zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Bez ohledu na výše uvedené právní základy zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu na naší straně nebo na straně třetí strany, pokud nepřevažují vaše zájmy, základní práva a svobody.

3. Shromažďování obecných údajů

Když používáte naše webové stránky, údaje, které nám váš prohlížeč předá, budou zpracovány a uloženy na našem serveru. Tyto údaje jsou nezbytné pro poskytování obsahu a služeb našich webových stránek a slouží ke správnému zobrazení webových stránek a k zajištění bezpečnosti a stability. Obvykle se jedná o následující údaje:

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Obsah požadavku / výběr stránky
 • Množství přenesených dat
 • Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
 • Stav přístupu / Stavový kód Http
 • URL odkazující stránky / původní webové stránky
 • Přenesený objem dat
 • Typ, jazyk a verze použitého webového prohlížeče
 • Operační systém
   

Tyto údaje nepoužíváme k navázání spojení s vámi.

Osobní údaje jsou obvykle automaticky vymazány po 14 dnech, pokud neexistuje jiný právní důvod, který by vyžadoval delší uchovávání.

Kromě toho zpracováváme všechny další osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s používáním našich webových stránek, a to s ohledem na účel zpracování (např. žádosti o kontakt, přihlašovací údaje, nahrávání).

4. Poskytovatelé služeb

Pokud chceme pro jednotlivé funkce naší nabídky využívat smluvní poskytovatele služeb nebo používat vaše údaje pro jiné účely, budeme vás o příslušných postupech informovat níže nebo prostřednictvím poskytovatele. V případě potřeby existuje s poskytovateli, kteří zpracovávají údaje naším jménem, zákonem vyžadovaná smlouva o zpracování v rámci účelu zpracování.

5. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme tzv. "cookies". Cookies jsou textové soubory, které se přenášejí ze serveru na pevný disk vašeho počítače a zůstávají tam po dobu trvání relace nebo až do vymazání, v závislosti na typu cookie a nastavení vašeho internetového prohlížeče, a jejichž prostřednictvím jsou nám předávány určité individualizační informace.

Soubory cookie se používají k ukládání informací o vašem systému a používání našich webových stránek. Mohou také obsahovat jedinečný identifikátor, který nám a dalším poskytovatelům webových stránek umožňuje rozlišit váš systém od jiných systémů a rozpoznat jej při příští návštěvě.

Těmito funkcemi chceme zaručit a zvýšit uživatelskou přívětivost a funkčnost našich webových stránek.

Za tímto účelem používáme na našich webových stránkách:


Nezbytné soubory cookie

Pro komplexní používání těchto webových stránek používáme "nezbytné soubory cookie". Jedná se zejména o správné zobrazení obsahu.


Výkonnostní soubory cookie

Jedná se o soubory cookie, které jsou potřebné k optimalizaci výkonu našich webových stránek. Informace o způsobu používání našich webových stránek jsou vyhodnocovány za účelem zlepšení uživatelského komfortu. Vyhodnocení se provádí anonymně.


Funkční soubory cookie

Funkční soubory cookie jsou nezbytné pro zajištění provozu technických modulů. Zde jsou uživateli nabízeny vylepšené, osobní funkce, pokud si to přeje.


Marketingové, cílové nebo analytické soubory cookie

Možné je také použití marketingových nebo cílených souborů cookie. Ty se používají k cílení na uživatele podle jejich zájmů, a tím ke zpřesnění zobrazování reklamy. Tyto informace a návštěvy reklamních nabídek mohou být vyhodnocovány a sdíleny s třetími stranami za účelem zlepšení cílení a reklamy třetích stran, ale také jednotlivých funkcí stránek. K tomuto zpracování získáváme zvlášť váš souhlas, pokud nejsou údaje zpracovávány anonymně.

Pokud se na našich webových stránkách používají analytické služby, je to obvykle spojeno s nastavením jednoho nebo více souborů cookie, které zaznamenávají a sledují vaše uživatelské chování. Mimo jiné jsou shromažďovány údaje o vás a vašem systému, vaší návštěvě našich webových stránek (např. navštívený obsah, zájmy, nákupy, kliknutí a délka návštěvy), návštěvě předchozích nebo následujících webových stránek a používání reklam. Zpracování informací je anonymizované, pokud jste nedali souhlas se zpracováním skutečných údajů. Z tohoto formuláře souhlasu získáte také další informace o shromažďovaných údajích.


Podrobněji používáme:

 • Přechodné soubory cookie

Přechodné soubory cookie se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč nebo se odhlásíte. Jedná se zejména o soubory cookie relace. Ukládají tzv. session-ID, které lze použít k přiřazení různých požadavků z prohlížeče k relaci. Když se vrátíte na naše webové stránky, váš systém může být rozpoznán.

 • Trvalé soubory cookie
   

Trvalé soubory cookie se po individuálně stanovené době automaticky vymažou nebo vypnou. Slouží k rozpoznání vašeho systému i po ukončení relace.

 • Soubory cookie třetích stran
   

Analytické soubory cookie používáme ke sledování anonymního chování uživatelů na našich webových stránkách. Kromě toho používáme reklamní soubory cookie. Pomocí těchto souborů cookie lze sledovat chování uživatelů pro reklamní a cílené marketingové účely. Soubory cookie sociálních médií nám umožňují připojit se k vašim sociálním sítím a sdílet obsah z našich webových stránek v rámci vašich sítí. K tomuto zpracování získáme váš souhlas zvlášť, pokud nejsou údaje zpracovávány anonymně.

Právním základem pro soubory cookie, které jsou nezbytně nutné pro poskytnutí výslovně požadované služby, je § 25 odst. 2 č. 2 TTDSG (= německý zákon o ochraně údajů v oblasti telekomunikací a telemédií). Jakékoli použití souborů cookie, které není pro tento účel absolutně technicky nezbytné, představuje zpracování údajů, které je povoleno pouze s vaším výslovným souhlasem. To platí zejména pro používání reklamních, cílených nebo analytických souborů cookie.

Používání souborů cookie můžete kdykoli zakázat nebo vypnout příslušným nastavením používaného internetového prohlížeče. Již uložené soubory cookie můžete kdykoli vymazat. Bez souborů cookie však mohou být různé funkce našich webových stránek omezené nebo vůbec nepoužitelné.

Kromě toho byste měli občas ručně vymazat historii prohlížeče, abyste odstranili existující soubory cookie.

Podrobnosti naleznete také v banneru o souborech cookie na těchto webových stránkách.

6. E-mail / kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, zpracujeme vámi poskytnuté údaje, abychom mohli odpovědět na vaše dotazy. Pokud uložení již není nutné, předané údaje vymažeme nebo zpracování omezíme. To závisí na zákonných povinnostech ukládání.

7. Tlačítko volání

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím tlačítka Call-Button a telefonního hovoru, budou vámi poskytnuté údaje, zejména vaše telefonní číslo, zpracovány za účelem vyřízení vaší žádosti o kontakt. Případně musíte zavolat se skrytým číslem.

8. Zpravodaj

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho newsletteru, budou vámi poskytnuté údaje použity výhradně k tomuto účelu. Pro účinnou registraci potřebujete platnou e-mailovou adresu. Abychom se ujistili, že jste registraci skutečně provedli, zašleme vám po registraci nejprve na uvedenou e-mailovou adresu e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Potvrzením registrace nás informujete, že s registrací souhlasíte (tzv. double opt-in postup). Vaši registraci k odběru newsletteru, zaslání potvrzujícího e-mailu a přijetí potvrzení zaznamenáváme.

Rádi bychom vás upozornili, že při zasílání newsletteru vyhodnocujeme vaše uživatelské chování. Pro toto vyhodnocování obsahují zasílané e-maily tzv. webové majáky neboli sledovací pixely, což jsou jednopixelové obrazové soubory, které se ukládají na našich webových stránkách. Pro účely vyhodnocování propojujeme výše uvedené údaje a webové majáky s vaší e-mailovou adresou a individuálním ID. Toto ID obsahují také odkazy obsažené v newsletteru. Údaje jsou shromažďovány pouze pseudonymně, tj. ID nejsou propojena s vašimi dalšími osobními údaji, přímý osobní odkaz je vyloučen.

Odběr newsletteru můžete kdykoli ukončit a odvolat svůj souhlas s uchováváním údajů uložených pro zasílání newsletteru. Za tímto účelem je v každém newsletteru uveden odpovídající odkaz. Odběr můžete zrušit také přímo na našich webových stránkách nebo nás kontaktovat výše uvedenými kontaktními způsoby.

9. Registrace a přihlášení

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat a přihlásit. Přitom budete požádáni, abyste nám poskytli osobní údaje, které jsou patrné ze vstupních masek a které nám budou následně předány. Tyto údaje shromažďujeme a uchováváme výhradně pro interní použití a pro naše vlastní účely. Můžeme se dohodnout, že tyto údaje budou předány třetím stranám, např. poskytovateli služeb nebo zpracovateli objednávek za účelem zpracování smluvního vztahu, který tyto osobní údaje rovněž používá výhradně pro interní použití, které nám přísluší.

Při registraci a přihlášení na naše webové stránky může být uložena také vaše IP adresa, datum a čas registrace. Děje se tak za účelem prevence zneužití našich služeb a v případě potřeby vytvoření možnosti vyšetřování trestných činů.

Pokud nám své osobní údaje poskytnete dobrovolně, slouží zpracování k tomu, abychom vám mohli nabídnout obsah nebo služby, které lze z věcných důvodů nabízet pouze registrovaným uživatelům. Máte možnost kdykoli změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat.

Kdykoli vás budeme informovat o tom, které vaše osobní údaje jsme uložili. Na požádání vaše údaje opravíme nebo vymažeme, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat.

10. Využití našeho obchodu s náhradními díly

Chcete-li si objednat zboží v našem obchodě s náhradními díly (shop.gloriagarten.de), je k uzavření smlouvy nutné, abyste uvedli své osobní údaje, jichž je zapotřebí k realizaci objednávky. Povinné údaje, jichž je zapotřebí k vyřízení smluv, jsou označeny zvlášť, další údaje jsou dobrovolné. Vámi poskytnuté údaje zpracováváme kvůli vyřízení vaší objednávky. Za tím účelem můžeme předat vaší bance údaje týkající se platby. Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR.

Dobrovolně si můžete vytvořit zákaznický účet, pomocí kterého si můžeme uložit vaše údaje pro pozdější nákupy. Při vytvoření účtu v části „Registrace“ budou vámi poskytnuté údaje uloženy s tím, že je možné je odvolat. Všechny další údaje, včetně vašeho uživatelského účtu, můžete kdykoliv vymazat v zákaznické oblasti.

Údaje, které uvedete, můžeme navíc zpracovávat, abychom vás informovali o dalších zajímavých výrobcích z našeho portfolia nebo vám posílali e-maily týkající se technických informací.

Vzhledem na obchodní a daňové předpisy jsme povinni uchovávat vaši adresu, údaje o platbách a objednávkách po dobu deseti let. Avšak po [dvou letech] omezíme jejich zpracování, tj. vaše údaje se použití pouze ke splnění zákonných povinností.

Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům, zejména finančním údajům, bude proces objednávání zašifrován pomocí technologie TLS.

11. Zpracování objednávek online / Obchod

Pokud nám při objednávce nebo registraci zákaznického účtu dobrovolně poskytnete osobní údaje, budeme je ukládat a zpracovávat. Pokud je to uvedeno ve vstupním formuláři, jedná se o povinná pole, protože údaje potřebujeme ke zpracování vaší žádosti o kontakt, k otevření zákaznického účtu nebo ke zpracování smlouvy. Rozsah shromažďovaných údajů je patrný ze vstupních formulářů.

Údaje používáme ke zpracování vašich dotazů a k vyřízení smlouvy. Jakmile je zpracování smlouvy ukončeno nebo je váš zákaznický účet smazán, bude další zpracování vašich údajů omezeno a po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání údajů budou tyto údaje smazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo pokud si vyhrazujeme právo údaje použít v rámci zákonných předpisů. Svůj zákaznický účet můžete kdykoli nechat vymazat zasláním zprávy.

Vaše údaje předáváme společnosti pověřené zpracováním nebo dodáním našeho zboží, pokud je to pro zpracování nezbytné. V takovém případě obdržíte právní informace prostřednictvím příslušného partnera.

12. Zpracování plateb

V rámci zpracování objednávek jsou nabízeny různé platební služby. Vezměte prosím na vědomí, že informace o objednávce, adresátovi a nákladech budou předány vybrané platební společnosti ke zpracování platby.

Informace o zpracování údajů zprostředkovatelem platby naleznete v jeho předpisech o ochraně údajů.

V případě zpracování plateb společností PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, viz www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

13. Prodloužení záruky

Na našich webových stránkách máte možnost se zaregistrovat k prodloužení záruky. To je možné za podmínek popsaných na www.gloriagarten.de/gloriafriends/. Přitom budete požádáni o poskytnutí osobních údajů uvedených ve vstupních maskách a tyto údaje nám budou předány. Tyto údaje shromažďujeme a uchováváme výhradně pro interní potřebu a pro naše vlastní účely. Můžeme zajistit předání těchto údajů třetím stranám, např. za účelem zpracování smluvního vztahu poskytovateli služeb nebo zpracovateli objednávek, který bude osobní údaje rovněž používat výhradně pro interní použití, které nám přísluší.

Při registraci může být uložena také vaše IP adresa, datum a čas registrace. Děje se tak za účelem prevence zneužití našich služeb a v případě potřeby k umožnění vyšetřování trestných činů.

Pokud nám své osobní údaje poskytnete dobrovolně, slouží zpracování k tomu, abychom vám mohli nabídnout obsah nebo služby, které mohou být z výše uvedených důvodů nabízeny pouze oprávněným uživatelům. Máte možnost kdykoli změnit osobní údaje poskytnuté při registraci nebo je nechat zcela vymazat.

Kdykoli vám poskytneme informace o tom, které vaše osobní údaje jsme uložili. Na požádání vaše údaje opravíme nebo vymažeme, pokud nejsme ze zákona povinni je uchovávat.

14. Google Analytics

Pro naše webové stránky používáme Google Analytics, nástroj pro sledování společnosti Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používá takzvané "cookies" (viz výše v části "cookies"), které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Takto vygenerované informace o vašem používání našich webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adres na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena.

Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa předaná vaším internetovým prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Údaje odeslané a spojené se soubory cookie, rozpoznáváním uživatelů (např. ID uživatele) nebo reklamními ID budou po 14 měsících automaticky vymazány.  Údaje, jejichž doba uchovávání byla dosažena, se automaticky vymažou jednou za měsíc. Další informace o ochraně údajů naleznete na adrese

policies.google.com/privacy.

Dále můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

15. Google Maps

Na našich webových stránkách používáme rozhraní Google Maps API, online mapovou službu společnosti Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), která vizuálně zobrazuje geografické informace.

Při používání Map Google společnost Google také shromažďuje, zpracovává a používá údaje o používání mapových funkcí návštěvníky. Podrobnější informace o zpracování údajů společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google.

Tam také můžete změnit nastavení ochrany osobních údajů v Centru ochrany osobních údajů, viz policies.google.com/privacy.

16. Písma Google

Na našich webových stránkách používáme knihovnu písem Google Fonts, aby se obsah zobrazoval správně a graficky atraktivně bez ohledu na použitý internetový prohlížeč. Fonty Google jsou službou společnosti Google, LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Pokud je knihovna písem zpřístupněna otevřením našich webových stránek, děje se tak lokálně. V ostatních případech a pouze se souhlasem je automaticky navázáno spojení se servery společnosti Google, obvykle se servery v USA. V takovém případě je možné, že dojde k předání údajů společnosti Google, jako například na které internetové stránky jste přistupovali, čas přístupu, vaše IP adresa a jaký internetový prohlížeč používáte. Další informace a informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese

policies.google.com/privacy.

17. Google AdWords

Naše webové stránky používají službu Google AdWords s funkcí sledování konverzí Google, která je službou společnosti Google, LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), viz policies.google.com/privacy. Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, Google AdWords umístí do vašeho počítače soubor cookie.

To nám a společnosti Google umožňuje rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Po 30 dnech tyto soubory cookie ztrácejí svou platnost a nepoužívají se k osobní identifikaci. Statistiky konverzí informují zákazníky o celkovém počtu uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Nastavení souboru cookie lze odmítnout prostřednictvím nastavení prohlížeče. To může vést k funkčním omezením webových stránek.

18. Google Remarketing

Naše webové stránky používají remarketing Google, Adsense, Tag Manager, Google Search Console nebo podobné funkce společnosti Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Tyto funkce slouží k analýze chování a zájmů návštěvníků.

Společnost Google používá soubory cookie k vytváření zájmových reklam. Tyto soubory cookie se používají k zaznamenávání návštěv webových stránek a anonymizovaných údajů o jejich používání.

Pokud navštívíte jinou webovou stránku v síti Google, zobrazí se vám reklamy, které s velkou pravděpodobností zohledňují dříve navštívené informace. Vaše údaje mohou být případně předány do USA.

Zpracování probíhá na základě oprávněného zájmu na cílení reklamy na návštěvníky webových stránek za účelem splnění vzájemných marketingových zájmů.

Používání souborů cookie společností Google můžete trvale deaktivovat pomocí následujícího odkazu a stažením a instalací zásuvného modulu, který je zde uveden: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en.

Kromě toho můžete deaktivovat používání souborů cookie softwarem třetích stran.

Informace o těchto službách a související zásady ochrany osobních údajů najdete na adrese: https://www.google.com/privacy/ads/.

19. Remarketing na Facebooku

Naše webové stránky využívají remarketingové funkce společnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Tato funkce slouží k analýze našich online nabídek za účelem optimalizace obchodních operací. To umožňuje určit návštěvníky jako cílovou skupinu naší nabídky pro prezentaci reklam a řídit reklamy v souladu s jejich zájmy. To znamená, že se na server Facebooku přenáší informace o tom, které naše stránky jste navštívili. Pokud navštívíte Facebook jako přihlášený uživatel, budou vám následně zobrazovány personalizované reklamy související s vašimi zájmy.

Tyto reklamy můžete omezit ve svém účtu na Facebooku.

Další informace naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese www.facebook.com/about/privacy/.

20. Adform

Adform je služba, která se používá k analýze chování uživatelů, zejména k anonymnímu propojení nabídek a reklam s konkrétními zájmy zákazníků. Poskytovatelem je společnost Adform A/S, Silkegade 3B, ST. & 1st, 1113 Kodaň, Dánsko, viz site.adform.com/privacy-center/overview/.

21. Důvěryhodné obchody

Aby bylo možné zobrazit značku kvality Trusted Shops a případná hodnocení, která byla shromážděna, jakož i nabízet produkty Trusted Shops kupujícím po zadání objednávky, byl na tyto webové stránky integrován odznak důvěryhodnosti Trusted Shops, aby bylo možné co nejlépe propagovat naše nabídky. Jedná se o nabídku společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolín nad Rýnem, Německo.

Při vyvolání odznaku důvěryhodnosti se uloží soubor protokolu serveru, který obsahuje IP adresu, datum a čas vyvolání, objem přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje), a tím dokumentuje vyvolání. Tyto přístupové údaje nebudou vyhodnocovány a budou vymazány nejpozději sedm dní po ukončení návštěvy stránky.

Další osobní údaje budou předány společnosti Trusted Shops, pokud budou služby Trusted Shops využity po objednávce nebo pokud jsou služby Trusted Shops již využívány. V tomto ohledu viz www.trustedshops.de/impressum/.

22. YouTube

Na našich webových stránkách používáme vložená videa YouTube. YouTube je služba společnosti YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). Při návštěvě stránky s vloženým videem YouTube je navázáno spojení se servery YouTube.

Tímto způsobem YouTube zjistí, které stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube tyto informace také osobně přiřadit k vám. Tomu můžete zabránit tím, že se ze svého účtu YouTube předem odhlásíte. Při spuštění videa používá YouTube soubory cookie (viz "Soubory cookie" výše) ke shromažďování údajů o vašem uživatelském chování. Tomu můžete zabránit zablokováním ukládání souborů cookie ve svém internetovém prohlížeči. Další informace a informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

23. Sociální média

Sami neshromažďujeme žádné osobní údaje prostřednictvím zobrazených sociálních pluginů ani jejich používáním, protože používáme jednoduchý odkaz nebo řešení na 2 kliknut. To slouží k tomu, aby se zabránilo předávání údajů poskytovatelům služeb bez vědomí uživatele. K takovému přenosu dochází pouze v případě, že byl použit odkaz a provedeno přihlášení v profilu uživatele. Poté je navázáno spojení s příslušnou platformou. Údaje pak mohou být přeneseny k poskytovateli služeb a tam uloženy za účelem propojení zájmů a nabídek. K dispozici jsou následující poskytovatelé:
 

24. Doba zpracování a vymazání

Vaše údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná k dosažení výše uvedených účelů zpracování; pro tento účel platí právní základy uvedené v souvislosti s účely zpracování.

Osobní údaje vymažeme nebo zablokujeme v souladu se zákonnými požadavky po uplynutí jedné z výše uvedených lhůt, pokud není žádná lhůta stanovena, jakmile již nejsou potřebné pro zde uvedené účely nebo uplyne zákonem stanovená doba uložení.

25. Přenos dat

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že:

 • jste udělili svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
 • to je právně přípustné a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, je nezbytné pro plnění smluvního vztahu s vámi nebo pro provedení předsmluvních opatření,
 • podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR existuje zákonná povinnost údaje předat,
 • jsme ze zákona povinni předávat údaje státním orgánům, např. finančním úřadům, orgánům sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, orgánům dohledu a orgánům činným v trestním řízení,
 • předání je nezbytné v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti a uplatnění, výkonu nebo obhajoby právních nároků, a pokud není důvod předpokládat, že máte převažující chráněný zájem na nezveřejnění vašich údajů,
 • v souladu s čl. 28 GDPR využíváme externí poskytovatele služeb, tzv. smluvní zpracovatele, kteří jsou povinni nakládat s vašimi údaji s náležitou péčí.
   

Při předávání údajů externím subjektům ve třetích zemích, tj. mimo EU, zajišťujeme, že tyto subjekty budou s vašimi osobními údaji zacházet se stejnou péčí jako v EU.

Údaje budou předávány pouze do zemí, u nichž Komise EU potvrdila odpovídající úroveň ochrany, nebo pokud zajistíme šetrné zacházení s osobními údaji prostřednictvím smluvních ujednání a vhodných záruk.

26. Práva subjektu údajů

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, jste subjektem údajů ve smyslu GDPR a máte vůči nám jako správci následující práva:

 • právo na informace o účelu, druhu, rozsahu a době trvání zpracování (čl. 15 GDPR).
 • právo na opravu uložených údajů (čl. 16 GDPR).
 • právo na výmaz uložených údajů (čl. 17 GDPR).
 • právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 GDPR).
 • právo příjemců údajů být námi jako správcem informováni o výkonu práv na opravu, výmaz a omezení zpracování (čl. 19 GDPR).
 • právo na přenositelnost údajů ve strojově čitelné podobě (čl. 20 GDPR).
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 21 GDPR).
 • právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR).
 • právo nepodílet se na automatizovaném rozhodování (čl. 22 GDPR).
 • právo odvolat se k dozorovému úřadu (čl. 77 GDPR).

Za tímto účelem se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů uvedeného výše.

27. Zementa (Pixel)

Používáme soubory cookie od společnosti Zemanta Inc, 33 West 17th Street, Midtown, New York 10011 (společnost Outbrain), pokud jste k tomu před návštěvou těchto webových stránek dali souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a. DSGVO poskytli . Pomocí těchto souborů cookie je každému koncovému uživateli přiřazeno jedinečné ID uživatele, které umožňuje personalizované sledování uživatelů. IP adresa koncového uživatele, zeměpisná poloha a identifikátor zařízení, jakož i chování uživatele napříč stránkami, jsou rovněž zpracovávány za účelem zobrazení cílených reklam uživatelům, které odpovídají zájmům příslušného uživatele.

Pokud jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů pomocí souborů cookie společnosti Zemanta a chcete svůj souhlas později odvolat, můžete změnit nastavení souborů cookie na této stránce (posuňte se nahoru). Máte také možnost změnit nastavení svého prohlížeče. Pokyny krok za krokem, jak zakázat soubory cookie, naleznete na následujícím odkazu. Informace o tom, jak můžete alternativně odvolat svůj souhlas s online reklamou založenou na zájmech prostřednictvím služby Zemanta, naleznete na adrese www.zemanta.com/opt-out. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Zemanta naleznete na adrese:

https://www.zemanta.com/legal/privacy/.