Prohlášení o ochraně osobních údajů a soubory cookie

Velmi nám záleží na ochraně vaší soukromé sféry. Pokud nám poskytnete své osobní údaje, budou zpracovány v souladu s ustanoveními všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR), které je v platnosti od 25. května 2018, jakož i zákonných ustanovení o ochraně osobních údajů podle spolkového zákona o ochraně osobních údajů (BDSG) a zákona o telemédiích (TMG). Samozřejmě se zpracují všechny údaje důvěrně. Pomocí následujících informací o ochraně osobních údajů bychom vám chtěli podrobně vysvětlit, jak se s údaji bude zacházet.

1. Všeobecné informace o shromažďování osobních údajů

1.1 Všeobecně

Sběr, zpracování a používání osobních údajů k využívání naší internetové stránky je v podstatě omezeno na nezbytnou míru a potřebné údaje. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují na vás osobně, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, chování uživatele.

Při navázání kontaktu s námi prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře dobrovolně oznámené osobní údaje (e-mailovou adresu, jméno, adresu atd.) si uložíme, abychom mohli odpovědět na vaše otázky. Údaje, které s tím souvisejí vymažeme, pokud jejich uložení už nebude potřebné nebo omezíme jejich zpracování, pokud existují zákonné povinnosti uchovávat takové údaje.

Budeme vás podrobně informovat, jak je níže uvedeno, o příslušných postupech, pokud pověříme kvůli jednotlivým funkcím naší nabídky poskytovatele služeb nebo pokud bychom chtěli vaše údaje použít na reklamní účely. Přitom vám uvedeme i stanovená kritéria na dobu uchovávání údajů.

1.2 Zodpovědný orgán

Orgánem zodpovědným za sběr, zpracování a používání vašich osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 GDPR je společnost GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH, Därmannsbusch 7, 58456 Witten (dále jen: GLORIA).

Našeho zmocněnce pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na následující adrese:

Ve jménu společnosti GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH:
ADLEX GmbH, Huestraße 23, 44787 Bochum
Kontaktní partner: Benedikt Schneider
dsb[at]adlex.de

2. Vaše práva

Máte právo:

 • podle čl. 15 GDPR požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. především můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje poskytnuty, o plánované době uchovávání údajů, existenci práva na opravu, vymazání, omezení zpracování nebo odvolání, o existenci práva na stížnost, původu vašich údajů v případě, že nebyly shromážděny u nás, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně věrohodných informací o podrobnostech k nim;
 • podle čl. 16 GDPR bezodkladně požadovat opravu nesprávných údajů nebo zkompletování vašich u nás uložených osobních údajů;
 • podle čl. 17 GDPR požadovat vymazání vašich u nás uložených osobních údajů, pokud jejich zpracování není potřebné na výkon práva na svobodné vyjádření názoru a informací, na splnění zákonné povinnosti z důvodů veřejného zájmu nebo na uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je správnost těchto údajů z vaší strany namítnutá, pokud je zpracování nezákonné, ale jejich vymazání odmítnete a my údaje už nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste v souladu s čl. 21 GDPR podali námitku proti jejich zpracování;
 • podle čl. 20 GDPR získat vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžném a strojem zpracovaném čitelném formátu nebo požádat o přenos údajů na jinou zodpovědnou osobu;
 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR kdykoliv odvolat vámi udělený souhlas ve vztahu k nám. V důsledku toho už v budoucnosti nebudeme moci pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu a podle čl. 77 GDPR si můžete stěžovat orgánu pro dohled. Zpravidla můžete kontaktovat orgán pro dohled v sídle vašeho obvyklého bydliště nebo pracoviště nebo sídle naší společnosti.

3. Sběr osobních údajů při návštěvě naší internetové stránky

V případě čistě informativního používaní naší internetové stránky www.gloria-garten.de, tedy pokud se nezaregistrujete nebo jiným způsobem nezprostředkujete nějaké informace, sbíráme pouze takové osobní údaje, které váš prohlížeč posílá na náš server. Pokud si chcete prohlédnout naši internetovou stránku, sbíráme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné na to, aby vám mohla být naše internetová stránka zobrazena a aby mohla být zabezpečena její stabilita a bezpečnost:

IP adresa 

 • datum a doba dotazu 
 • rozdíl časové vůči Greenwichskému času (GMT) 
 • obsah žádosti (konkrétní strana) 
 • stav přístupu/stavový kód HTTP 
 • vždy přenášené množství údajů 
 • internetová stránka, ze které byla přijata žádost 
 • prohlížeč 
 • operační systém a jeho rozhraní 
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče. 
   

Uvedené údaje zpracováváme na následující účely:

 • zabezpečení hladkého propojení internetové stránky,
 • záruka pohodlného používání naší internetové stránky,
 • vyhodnocení systému bezpečnosti a stability a
 • na další administrativní účely.

Právním základem ke zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených cílů sběru údajů. Shromážděné údaje v žádném případě nepoužíváme na účely vyvolení závěrů o vaší osobě.

Při návštěvě naší internetové stránky navíc používáme soubory cookie a služby analýzy. Bližší informace jsou uvedeny v bodě 9. a 11. až 14. tohoto prohlášení o osobních údajích.

4. Další funkce a nabídky naší internetové stránky

Kromě čistě informativního používání naší internetové stránky nabízíme i různé služby, které můžete v případě zájmu využít. Obvykle je nutné zadat další osobní údaje, které použijeme k poskytnutí příslušné služby a pro které platí principy ke zpracování údajů, které jsou uvedeny výše. Právní podklady tvoří čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a, b a f GDPR.

Částečně využíváme ke zpracování vašich dat externí poskytovatele služeb. Byli námi pečlivě vybráni a pověřeni, jsou povinni řídit se našimi pokyny a pravidelně jsou kontrolováni.

Kromě toho můžeme vaše osobní údaje předat třetí straně, pokud společně s našimi partnery nabízíme uzavírání smluv nebo jiné služby. Bližší informace k tomu získáte po uvedení vašich osobních údajů nebo v popisu případně využité nabídky.

Mají-li naši poskytovatelé služeb nebo partneři své sídlo v zemi mimo Evropského hospodářského prostoru (EHP), budeme vás informovat o důsledcích této okolnosti v popisu případně využité nabídky.

V rámci internetové stránky používáme rozšířenou metodu šifrování SSL (Secure-Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování, kterou podporuje váš internetový prohlížeč. Zpravidla zde jde o 256-bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256-bitové šifrování, použijeme místo toho 128-bitovou technologii. Zda bude jednotlivá stránka našeho internetového výstupu přenášena zašifrovaná, poznáte podle zobrazení symbolu klíče nebo zámku v dolním stavovém řádku vašeho prohlížeče.

Kromě toho používáme vhodné technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření se budou v souladu s technologickým vývojem průběžně zlepšovat.

5. Využití našeho obchodu s náhradními díly

Chcete-li si objednat zboží v našem obchodě s náhradními díly (shop.gloriagarten.de), je k uzavření smlouvy nutné, abyste uvedli své osobní údaje, jichž je zapotřebí k realizaci objednávky. Povinné údaje, jichž je zapotřebí k vyřízení smluv, jsou označeny zvlášť, další údaje jsou dobrovolné. Vámi poskytnuté údaje zpracováváme kvůli vyřízení vaší objednávky. Za tím účelem můžeme předat vaší bance údaje týkající se platby. Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. b GDPR.

Dobrovolně si můžete vytvořit zákaznický účet, pomocí kterého si můžeme uložit vaše údaje pro pozdější nákupy. Při vytvoření účtu v části „Registrace“ budou vámi poskytnuté údaje uloženy s tím, že je možné je odvolat. Všechny další údaje, včetně vašeho uživatelského účtu, můžete kdykoliv vymazat v zákaznické oblasti.

Údaje, které uvedete, můžeme navíc zpracovávat, abychom vás informovali o dalších zajímavých výrobcích z našeho portfolia nebo vám posílali e-maily týkající se technických informací.

Vzhledem na obchodní a daňové předpisy jsme povinni uchovávat vaši adresu, údaje o platbách a objednávkách po dobu deseti let. Avšak po [dvou letech] omezíme jejich zpracování, tj. vaše údaje se použití pouze ke splnění zákonných povinností.

Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu třetích osob k vašim osobním údajům, zejména finančním údajům, bude proces objednávání zašifrován pomocí technologie TLS.

6. Informační bulletin

S vaším souhlasem můžete dostávat zvlášť i informace o aktuálních a budoucích produktech (telefonicky nebo e-mailem).

K přihlášení na získání těchto informací prostřednictvím našeho informačního bulletinu používáme takzvanou metodu double-opt-in. To znamená, že po vašem přihlášení vám pošleme e-mail na uvedenou e-mailovou adresu, ve kterém vás poprosíme o potvrzení, že chcete odebírat informační bulletin. Kromě toho si vždy uložíme vámi používané IP adresy a časy přihlášení a potvrzení. Účelem procesu je prokázat vaše přihlášení a případně objasnit možné zneužití vašich osobních údajů. Po potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu na účely posílání informačního bulletinu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a odhlásit se z odběru informací o aktuálních a budoucích projektech. Odvolat jej můžete kliknutím na odkaz, který je připravený v každém e-mailu s informačním bulletinem, pomocí e-mailu nebo odesláním zprávy na kontaktní údaje, které jsou uvedeny v části 1.2.

Upozorňujeme vás na to, že při zaslání informačního bulletinu vyhodnotíme vaše uživatelské chování. Odeslané e-maily obsahují k vyhodnocení nezbytné takzvané web beacons nebo sledovací pixely, které představují obrazové soubory s jedním pixelem uložené na naší internetové stránce. Kvůli vyhodnocení spojujeme údaje uvedené v bodu 3. a web beacons s vaší e-mailovou adresou a individuálním ID.

7. Výherní soutěže

Pokud nám v rámci výherní soutěže, kterou realizujeme, dobrovolně pošlete své osobní údaje potřebné pro účast v příslušné výherní soutěži, zpracujeme a použijeme poskytnuté údaje výhradně v rozsahu potřebném k realizaci výherní soutěže a identifikaci a vyrozumění výherců. Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR. Kromě toho platí příslušné podmínky účasti na výherních soutěžích.

8. Námitka proti zpracování vašich údajů nebo zrušení souhlasu

Pokud jste udělili svůj souhlas se zpracováním vašich údajů, můžete jej kdykoliv odvolat. Takové odvolání bude mít vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, kdy jste jej ve vztahu k nám vyslovili.

Pokud se při zpracovávání vašich osobních údajů opíráme o posouzení zájmů, můžete namítat proti zpracování údajů. Je tomu tak, pokud zpracování není potřebné obzvláště ke splnění smlouvy s vámi, což bude z naší strany vždy uvedeno při následujícím popisu funkcí. V případě takové námitky vás žádáme, abyste nám vysvětlili důvody, proč bychom neměli zpracovávat vaše osobní údaje tak, jak jsme to provedli. V případě vaší opodstatněné námitky tuto situaci prozkoumáme a buď zpracování osobních údajů zastavíme, příp. upravíme ,nebo vás upozorníme na naše naléhavé legitimní důvody, na základě nichž budeme pokračovat ve zpracování údajů.

Samozřejmě můžete kdykoliv podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů na reklamní účely a analýzu údajů. Svoji námitku proti reklamě nám můžete sdělit prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů v bodě 1.2.

9. Používání souborů cookie

Kromě údajů uvedených v bodě 3 se při používání naší internetové stránky ukládají na váš počítač soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které vámi používaný prohlížeč přiřadí a uloží na váš pevný disk a pomocí nichž lze získat určité informace prostřednictvím místa, které nastavilo soubor cookie (zde prostřednictvím nás). Soubory cookie nedokážou otevřít programy nebo přenést viry na váš počítač. Používají se na efektivnější a jednodušší práci s internetem. 

Tato internetová stránka používá následující typy souborů cookie, jejichž obsah a způsob fungování je vysvětlen níže: 

 • Přechodné soubory cookie, tj. soubory cookie, které se vymažou automaticky po zavření vašeho prohlížeče. K nim patří především dočasné soubory cookie. Ty uloží takzvané identifikační číslo relace (Session-ID), pomocí něhož je možné přiřadit různé požadavky vašeho prohlížeče ke společné relaci. Takto dokáže váš počítač znova rozeznat, pokud se vrátíte na naši internetovou stránku. Dočasné soubory cookie se vymažou po odhlášení nebo zavření prohlížeče. 
 • Trvalé soubory cookie, tj. soubory cookie, ohledně kterých můžete konfigurovat vaše nastavení prohlížeče podle svých představ. Zde je možné např. odmítnout přijetí souborů cookie od třetích stran nebo všech souborů cookie. Upozorňujeme vás na to, že eventuálně nebudete moci využít všechny funkce této internetové stránky. 

Soubory cookie používáme na identifikaci následujících návštěv, pokud máte u nás účet. V opačném případe se budete muset při každé návštěvě znovu přihlásit. 

Používané soubory cookie nerozpozná váš prohlížeč, ale váš zásuvný modul Flash. Dále používáme objekty HTML5 k ukládání informací, které se uloží ve vašem koncovém zařízení. Tyto objekty ukládají požadované údaje bez ohledu na váš používaný prohlížeč a nemají automatické datum exspirace. Nepřejete-li si zpracování souborů Flash cookie, budete si muset nainstalovat adekvátní doplněk Add-On, např. „Better Privacy“ (lepší soukromí) pro Mozilla Firefox ( https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) nebo Adobe-Flash-Killer cookie pro Google Chrome. Používání objektů HTML5 k ukládání informací můžete zabránit použitím soukromého režimu ve vašem prohlížeči. Doporučujeme vám rovněž pravidelně manuálně vymazávat soubory cookie a historii prohlížeče. 

10. Online žádost o místo

Odeslání vašich dokumentů k žádosti o místo na naši stránku Kariéra projevíte svůj zájem o zaměstnání u nás. Údaje, které budou od vás požadovány, jsou určeny výhradně na účely hledání práce. Vy vyjádříte svůj souhlas s tím, že vámi poskytnuté osobní údaje budou uloženy a zpracovány na tento účel. Právním základem je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a GDPR.

Vaše údaje se použijí v rámci naší společnosti k obsazení vhodné pozice. K vašim údajům mají přístup pouze autorizovaní/é zaměstnanci/zaměstnankyně. Vaše údaje budou poskytnuty pouze příslušným personálním úsekům a oddělením.

Vaše údaje budou použity výhradně při procesu přijímání zaměstnanců. Vaše údaje budou po ukončení konkrétního procesu ucházení se o pracovní místo uloženy na dobu 5 měsíců. V soulade s naší interpretací uvedenou v bodě 7. máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s používáním vašich osobních údajů. Odvolání souhlasu můžete sdělit e-mailem odeslaným na adresu personal[at]gloria-garten.com nebo zprávou odeslanou na kontaktní údaje uvedené v bodě 1.2.

Ještě jednou bychom vás chtěli upozornit na to, že podle bodu 4 používáme nejen technické, ale i organizační bezpečnostní opatření na ochranu vašich údajů před manipulací, ztrátou, zničením a neoprávněným přístupem. Vaše údaje budou přenášeny zašifrované, aby se zabránilo zneužití údajů třetími stranami – používá se zde šifrování SSL. Usilujeme se, aby naše bezpečnostní opatření byla přizpůsobená technologickému vývoji.

11. Použití služby Google Analytics

Tato internetová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookie“, textové soubory, které se ukládají do paměti ve vašem počítači a které umožňují analyzovat vámi používané internetové stránky. Informace vytvářené pomocí souborů cookie o vašem používání této internetové stránky se zpravidla přenášejí a ukládají na server Google v USA. V případě aktivace IP anonymizování na této internetové stránce bude předtím vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácená. Jen ve výjimečných případech je na server Google v USA přenášena kompletní IP adresa a tam uložena ve zkrácené formě. Z pověření provozovatele této internetové stránky použije společnost Google tyto informace pro provozovatele za účelem vyhodnocení vašeho používání internetové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na internetové stránce a další použití internetové stránky a v souvislosti s poskytováním dalších služeb spojených s používáním internetových stránek a internetu.

IP adresa, zprostředkovaná vaším prohlížečem v rámci Google Analytics, nebude propojená s jinými údaji společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče. Upozorňujeme vás ale na to, že byste poté případně nemohli využívat v plném rozsahu využívat všechny funkce této internetové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů, které vytvářejí soubory cookie a vztahují se na vaše používání internetových stránek (včetně vaší IP adresy), společností Google, jakož i zpracování těchto údajů tak, že z následujícího odkazu si nahrajete a nainstalujete potřebný zásuvný modul pro prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Táto internetová stránka využívá službu Google Analytics s rozšířením „anonymizeIp()“. Pomocí toho budou IP adresy zpracovány ve zkrácené formě, čímž lze vyloučit souvislosti s osobou. Pokud by došlo k identifikaci osoby pomocí údajů sesbíraných o vás, bude to okamžitě vyloučené a osobní údaje se okamžitě vymažou.

Službu Google Analytics používáme na analýzu používání naší internetové stránky a na její pravidelné zlepšování. Pomocí získaných statistik dokážeme zlepšit naši nabídku a učinit ji zajímavější pro vás jako uživatele. Ve výjimečných případech, pokud se osobní údaje přenášejí do USA, Google se podřídila štítu EU na ochranu osobních údajů mezi EU a USA. Právní základ pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f DS-GVO.

Informace o třetím poskytovateli: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky pro uživatele: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, přehled o ochraně osobních údajů: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, jakož i prohlášení o ochraně osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Tato internetová stránka využívá službu Google Analytics na analýzu proudů návštěvníků napříč zařízeními, která se provádí pomocí ID uživatele. Ve vašem zákaznickém účtu v bodě „Moje údaje“, „Osobní údaje“ můžete analýzu vašeho používání stránky napříč zařízeními deaktivovat: https://www.google.com/analytics/terms/de.html příp. na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/.

12. Používání služby Hotjar

Táto internetová stránka využívá službu Hotjar na analýzu webu Hotjar Ltd., Level 2. St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, (https://www.hotjar.com), aby se mohla provádět analýza použití naší internetové stránky a pravidelně vylepšovat. Pomocí získaných statistik dokážeme zlepšit naši nabídku a učinit ji zajímavější pro vás jako uživatele. Právní základ pro používání služby Hotjar je čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. f DS-GVO.

Na toto vyhodnocení se použijí soubory cookie uložené ve vašem počítači(podrobnější informace o tom najdete v bodě 9.). Takto sesbírané informace uloží Hotjar pouze na svém serveru v Irsku. Vyhodnocení můžete zastavit vymazáním stávajících souborů cookie a zabráněním ukládání souborů cookie. Pokud zabráníte ukládání souborů cookie, musíme vás upozornit na to, že tuto internetovou stránku nebudete moci používat v plném rozsahu.

Další informace od třetího poskytovatele o ochraně osobních údajů najdete na adrese https://www.hotjar.com/privacy.

13. Použití sledování konverzí

Táto internetová stránka využívá sledování konverze, technologii Adform na marketingové a optimalizační účely. Soubor cookie ke sledování konverzí se uloží tehdy, pokud uživatel kontaktuje inzerát propojený s technologií Adform. Z takto sesbíraných a uložených údajů je možné pod pseudonymem vytvořit profily používání stránky. Na tento účel se používají soubory cookie (podrobnosti v bodě 9.).

Údaje získané pomocí technologie Adform nebudou bez zvlášť uděleného souhlasu dotčené osoby použity na osobní identifikaci návštěvníka této internetové stránky a nebudou spojeny s osobními údaji přes nositele synonymu. Shromažďování a ukládání údajů lze kdykoliv odvolat s účinností do budoucnosti. Právním základem k použití technologie je čl. 6 odst. 1 strana 1 písm. f GDPR. Další informace o ustanoveních o ochraně osobních údajů od Adform najdete na adrese https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/.

14. Nástroj Retargeting

Táto internetová stránka využívá technologie Retargeting od Adform na marketingové a optimalizační účely. Provádí se zde zobrazování reklamních prostředků na základě analýzy předcházejícího chování uživatele založené na souborech cookie. Z takto sesbíraných a uložených údajů je možné pod pseudonymem vytvořit profily používání stránky.

Údaje získané pomocí technologie Adform nebudou bez zvlášť uděleného souhlasu dotčené osoby použity na osobní identifikaci návštěvníka této internetové stránky a nebudou spojeny s osobními údaji přes nositele synonymu. Shromažďování a ukládání údajů lze kdykoliv odvolat s účinností do budoucnosti. Právním základem k použití technologie je čl. 6 odst. 1 strana 1 písm. f GDPR. Pokud nechcete, aby vám byla zobrazována reklama vztahující se na vaše zájmy, můžete tuto funkci deaktivovat zde (http://www.adform.com/site/privacy-policy).

15. Facebook

Používáme zásuvný modul (plugin) sociálních médií z Facebooku. Používáme přitom tzv. dvouklikové řešení. Jinými slovy, pokud navštívíte naši stránku, nejprve se poskytovatelům zásuvného modelu (plugin) neposkytnou žádné osobní údaje. Poskytovatele zásuvného modulu (plugin) rozpoznáte podle označení na políčku nad jeho začátečními písmeny nebo logem. Dáváme vám možnost přímo komunikovat s poskytovatelem zásuvného modelu (plugin) prostřednictvím tlačítka. Pouze pokud kliknete na označené pole a aktivujete jej tím, obdrží poskytovatel zásuvného modulu (plugin) informace, že jste si vyvolali příslušnou internetovou stránku naší online nabídky. Kromě toho se přenesou i údaje, které jsou uvedeny v tomto prohlášení v bodě 3. V případě Facebooku bude podle údajů poskytovatele v Německu IP adresa okamžitě po sběru anonymizována. Aktivací zásuvného modulu (plugin) se tedy osobní údaje od váš přenesou k poskytovateli zásuvného modulu (plugin) a uloží v USA. Pokud poskytovatel zásuvného modulu (plugin) provede sběr údajů především prostřednictvím souborů cookie, doporučujeme vám, abyste před kliknutím na šedé políčko přes bezpečnostní nastavení vašeho prohlížeče vymazali všechny soubory cookie.

Nemáme vliv ani na shromažďované údaje, na procesy zpracování údajů, ani neznáme celý rozsah sběru údajů, účely jejich zpracování, lhůty uchovávání údajů. Nemáme žádné informace o vymazání údajů shromážděných poskytovatelem zásuvného modulu (plugin).

Poskytovatel zásuvného modulu (plugin) uloží o vás sesbírané údaje jako uživatelské profily a použije je na účely reklamy, průzkum trhu a/nebo na potřebné uspořádání své internetové stránky. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) na účely zobrazení vhodné reklamy podle potřeby a k informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší internetové stránce. Máte právo na podání námitky proti vytvoření takových uživatelských profilů, přičemž se kvůli tomu musíte obrátit na poskytovatele zásuvného modulu (plugin). Prostřednictvím zásuvných modulů (plugin) vám nabízíme možnost interakce se sociálními sítěmi a jinými uživateli, abychom mohli zlepšit naši nabídky a učinit ji pro uživatele zajímavější. Právním základem k použití zásuvného modulu (plugin) je čl. 6 odst. 1 strana 1 písm. f GDPR.

Přenos údajů probíhá bez ohledu na to, zda máte účet u poskytovatele zásuvného modulu (plugin) a zda jste v něm přihlášený. Pokud jste přihlášeni u poskytovatele zásuvného modulu (plugin), vaše údaje, které jsme shromáždili, se přiřadí přímo k vašemu účtu, který máte u poskytovatele zásuvného modulu (plugin). Pokud stisknete aktivované tlačítko a např. propojíte stránku, poskytovatel zásuvného modulu (plugin) uloží i tuto informaci do vašeho uživatelského účtu a veřejně ji zprostředkovává vašim kontaktům. Doporučujeme vám, abyste se po použití sociální sítě pravidelně z něj odhlásili, ale zejména před aktivací tlačítka, protože takto budete moci zabránit přiřazení k vašemu profilu u poskytovatele zásuvného modulu.

Další informace o účelu a rozsahu sběru údajů a jejich zpracování poskytovatelem zásuvného modulu (plugin) najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů daného poskytovatele. Najdete tam i další informace o právech, která vám přináleží, a možnostech nastavení ochrany vaší soukromé sféry.

Adresy příslušných poskytovatelů zásuvných modulů (plugin) a adresy URL s upozorněními na ochranu osobních údajů:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; další informace o sběru údajů: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, jakož i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook se podřídil dohodě Privacy-Shield uzavřené mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

16. Začlenění videí YouTube

Do naší online nabídky jsme začlenili videa YouTube, která jsou uložená na stránce http://www.Youtube.de nebo http://www.YouTube.com a můžete si je přehrát přímo z naší internetové stránky.

Prostřednictvím návštěvy na internetové stránce dostane YouTube informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou podstránku naší internetové stránky. Kromě toho se přenesou i údaje, které jsou uvedeny v tomto prohlášení v bodě 3. To se děje bez ohledu na to, zda v YouTube máte zřízený uživatelský účet, pomocí kterého jste se přihlásili, nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Jste-li přihlášeni v Google, přiřadí se vaše údaje přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k vašemu profilu u YouTube, musíte se odhlásit před aktivováním tlačítka. YouTube uloží vaše údaje jako uživatelské profily a použije je na účely reklamy, průzkum trhu a/nebo na potřebné uspořádání své internetové stránky. Takové vyhodnocení se provádí především (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) na účely poskytování relevantní reklamy a k informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách. Máte právo na podání námitky proti vytvoření uživatelských profilů, přičemž se kvůli tomu musíte obrátit na poskytovatele YouTube. Právní podklady tvoří čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a, b a f GDPR.

Další informace o účelu a rozsahu sběru údajů a jejich zpracování společností YouTube najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů daného. Najdete tam i další informace o právech, která vám přináleží, a možnostech nastavení ochrany vaší soukromé sféry: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a podřídila se štítu EÚ na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

17. Mapy Google

Na této internetové stránce využíváme nabídky map Google. Takto vám můžeme zobrazit interaktivní karty přímo na internetové stránce, čímž vám umožníme pohodlné využívání funkcí karet.

Prostřednictvím návštěvy na internetové stránce dostane Google informaci o tom, že jste otevřeli příslušnou podstránku naší internetové stránky. Kromě toho se přenesou i údaje, které jsou uvedeny v tomto prohlášení v bodě 3. To se děje bez ohledu na to, zda máte u Google zřízený uživatelský účet, pomocí kterého jste se přihlásili, nebo zda neexistuje žádný uživatelský účet. Jste-li přihlášeni v Google, přiřadí se vaše údaje přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení k vašemu profilu u Google, musíte se odhlásit před aktivováním tlačítka. Google uloží vaše údaje jako uživatelské profily a použije je na účely reklamy, průzkum trhu a/nebo na potřebné uspořádání své internetové stránky. Takové vyhodnocení se provádí především (dokonce i pro nepřihlášené uživatele) na účely poskytování relevantní reklamy a k informování jiných uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách. Máte právo na podání námitky proti vytvoření uživatelských profilů, přičemž se kvůli tomu musíte obrátit na poskytovatele Google. Právní podklady tvoří čl. 6 odst. 1 str. 1 písm. a, b a f GDPR.

Další informace o účelu a rozsahu sběru údajů a jejich zpracování poskytovatelem zásuvného modulu (plugin) najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů daného poskytovatele. Najdete tam i další informace o právech, která vám přináleží, a možnostech nastavení ochrany vaší soukromé sféry: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a podřídila se štítu EÚ na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.