Privacybeleid & cookies

Bij de verwerking van informatie waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd ("persoonsgegevens"), is de bescherming van gegevens en uw privacy voor ons een belangrijke zorg. Hieronder informeren wij u als betrokkene over de verwerking van deze gegevens bij het gebruik van onze website:

GLORIA Privacybeleid

1. Algemene informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

1.1 Algemeen

In het algemeen is het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens voor het gebruik van onze website beperkt tot de noodzakelijke omvang en de vereiste gegevens. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die op u persoonlijk van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

Wanneer u contact met ons opneemt per e-mail of via het contactformulier, worden de door u vrijwillig verstrekte persoonlijke gegevens (e-mailadres, indien van toepassing naam, adres etc.) door ons opgeslagen, om uw vragen te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan, nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er wettelijke retentievereisten zijn.

Als we op gecontracteerde serviceproviders vertrouwen voor afzonderlijke functies van ons aanbod of als we uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, zullen we u hieronder in detail informeren over de respectievelijke processen. Hierbij noemen wij ook de opgegeven criteria voor de opslagduur.

1.2 Verantwoordelijke instantie

Controller

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is:

Gloria Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7
58456 Witten
Tel: + 49 (2302) 700 0
E-mail: info[at]gloria-garten.com

 

Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Adlex GmbH
Huestraße 23
D - 44791 Bochum
Telefoon: +49 (234) 9136120
E-mail: dsb[at]adlex.de

2. Juridische grondslagen

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend op wettelijke basis, met name op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (GDPR).

Als wij uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van handelingen voor specifieke verwerkingsdoeleinden, is de rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.

Indien wij uw persoonsgegevens nodig hebben om een met u gesloten overeenkomst uit te voeren (bijv. levering van goederen, verlening van diensten), vindt de verwerking plaats op basis van art. 6 para. 1 lit. b) GDPR. Dit geldt ook voor direct daarmee verbonden processen, bijv. de verwerking van vragen over onze producten, diensten of prijzen.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van wettelijke verplichtingen, gebeurt dit op basis van Art. 6 para. 1 lit. c) GDPR.

Indien wij uw persoonsgegevens nodig hebben om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen, gebeurt de verwerking op basis van art. 6 para. 1 lit. d) GDPR.

Ongeacht de bovengenoemde rechtsgronden verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van art. 6 para. 1 lit. f) GDPR als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons of van een derde te waarborgen, mits uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden niet prevaleren.

3. Verzameling van algemene gegevens

Wanneer u onze website gebruikt, worden gegevens die uw browser aan ons doorgeeft, verwerkt en opgeslagen op onze server. Deze gegevens zijn nodig om de inhoud en diensten van onze website te leveren en worden gebruikt om de website correct weer te geven en de veiligheid en stabiliteit te waarborgen. Meestal gaat het om de volgende gegevens:
 

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Inhoud van het verzoek / paginakeuze
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Toegangsstatus / Http-statuscode
 • Referrer URL / oorspronkelijke website
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Type, taal en versie van de gebruikte webbrowser
 • Besturingssysteem

 

Deze gegevens worden door ons niet gebruikt om een verbinding met u tot stand te brengen.

Persoonsgegevens worden gewoonlijk na 14 dagen automatisch gewist, tenzij er een andere wettelijke reden is die een langere opslag vereist.

Daarnaast verwerken wij alle andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van het gebruik van onze website, beperkt door het doel van de verwerking (bijvoorbeeld contactaanvragen, inloggegevens, uploads).

4. Dienstverleners

Indien wij voor afzonderlijke functies van ons aanbod gebruik willen maken van gecontracteerde dienstverleners of uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, informeren wij u hieronder of via de aanbieder over de betreffende processen. Met aanbieders die in onze opdracht gegevens verwerken in het kader van het doel van de verwerking, bestaat zo nodig een wettelijk verplichte verwerkingsovereenkomst.

5. Cookies

Op onze website maken wij gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn tekstbestanden die van een server naar de harde schijf van uw computer worden overgebracht en daar blijven voor de duur van de sessie of tot ze worden gewist, afhankelijk van het type cookie en de instellingen van uw internetbrowser, en waarmee bepaalde individualiseringsinformatie aan ons wordt doorgegeven.

Cookies worden gebruikt om uw systeem- en gebruiksinformatie met betrekking tot het gebruik van onze website op te slaan. Ze kunnen ook een unieke identificatiecode bevatten waarmee wij en andere aanbieders van websites uw systeem kunnen onderscheiden van andere systemen en herkennen bij een volgend bezoek.

Met deze functies willen wij de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van onze website garanderen en verhogen.

Hiervoor gebruiken wij het volgende voor onze website:

Noodzakelijke cookies

Wij gebruiken "noodzakelijke cookies" om een volledig gebruik van deze website mogelijk te maken. Dit betreft met name de correcte weergave van de inhoud.

Prestatiecookies

Dit zijn cookies die nodig zijn om de prestaties van onze website te optimaliseren. Informatie over het gebruik van onze website wordt geëvalueerd om de gebruikerservaring te verbeteren. De evaluatie wordt anoniem uitgevoerd.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van technische modules. Hier wordt de gebruiker verbeterde, persoonlijke functies aangeboden, voor zover gewenst.

Cookies voor marketing, targeting of analyse

Het gebruik van marketing- of targetingcookies is ook mogelijk. Deze worden gebruikt om gebruikers te richten op basis van hun interesses en zo de weergave van reclame specifieker te maken. Dergelijke informatie en bezoeken aan de reclameaanbiedingen kunnen worden geëvalueerd en gedeeld met derden om de targeting en reclame van derden maar ook de functionaliteit van elke site te verbeteren. Voor deze verwerking vragen wij afzonderlijk uw toestemming, tenzij de gegevens anoniem worden verwerkt.

Voor zover op onze website analysediensten worden gebruikt, gaat dit meestal gepaard met het plaatsen van een of meer cookies die uw gebruikersgedrag registreren en volgen. Er worden onder andere gegevens verzameld over u en uw systeem, uw bezoek aan onze website (bijv. bezochte inhoud, interesses, aankopen, kliks en bezoekduur), het bezoek van voorgaande of volgende websites en het gebruik van advertenties. De verwerking van de informatie is geanonimiseerd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van de echte gegevens. Via dit toestemmingsformulier krijgt u ook meer informatie over de verzamelde gegevens.

 

In detail, we gebruiken:

 • Cookies van voorbijgaande aard

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit of uitlogt. Dit zijn met name sessiecookies. Ze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de sessie kunnen worden toegewezen. Wanneer u terugkeert naar onze website, kan uw systeem worden herkend.
 

 • Persistente cookies

Persistente cookies worden na een individueel bepaalde periode automatisch gewist of uitgeschakeld. Ze worden gebruikt om uw systeem ook na afloop van de sessie te herkennen.
 

 • Cookies van derden

Wij gebruiken analytische cookies om het anonieme gebruikersgedrag op onze website te monitoren. Daarnaast gebruiken we advertentiecookies. Met deze cookies kan het gebruikersgedrag worden gevolgd voor reclame- en gerichte marketingdoeleinden. Social media cookies stellen ons in staat verbinding te maken met uw sociale netwerken en inhoud van onze website te delen binnen uw netwerken. Voor deze verwerking vragen wij apart uw toestemming, tenzij de gegevens anoniem worden verwerkt.

De rechtsgrondslag voor cookies die absoluut noodzakelijk zijn om u de uitdrukkelijk gevraagde dienst te leveren, is § 25 lid 2 nr. 2 TTDSG (= Duitse wet op de gegevensbescherming voor telecommunicatie en media). Elk gebruik van cookies dat technisch niet absoluut noodzakelijk is voor dit doel, vormt een gegevensverwerking die alleen is toegestaan met uw uitdrukkelijke toestemming. Dit geldt met name voor het gebruik van reclame-, targeting- of analysecookies.

U kunt het gebruik van cookies te allen tijde voorkomen of uitschakelen door de juiste instellingen voor de gebruikte internetbrowser te kiezen. Reeds opgeslagen cookies kunt u te allen tijde verwijderen. Zonder cookies kunnen verschillende functies van onze website echter beperkt of helemaal niet bruikbaar zijn.

Bovendien moet u af en toe de browsergeschiedenis handmatig wissen om bestaande cookies te verwijderen.

Details zijn ook te vinden in de cookiebanner van deze website.

6. E-mail / Contactformulier

Als u per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt, verwerken wij de door u verstrekte gegevens om uw vragen te beantwoorden. Voor zover de opslag niet langer noodzakelijk is, verwijderen wij de doorgegeven gegevens of beperken wij de verwerking. Dit is afhankelijk van wettelijke bewaarplichten.

7. Belknop

Als u contact met ons opneemt via Call-Button en telefoongesprek, worden de door u verstrekte gegevens, in het bijzonder uw telefoonnummer, door ons verwerkt om uw contactverzoek te verwerken. U kunt ook bellen met een verborgen nummer.

8. Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doel gebruikt. Voor een effectieve registratie heeft u een geldig e-mailadres nodig. Om ervoor te zorgen dat de registratie daadwerkelijk door u wordt uitgevoerd, sturen wij na de registratie eerst een e-mail naar het opgegeven e-mailadres met het verzoek de registratie te bevestigen. Door de registratie te bevestigen laat u ons weten dat u akkoord gaat met de registratie (zogenaamde double opt-in procedure). Wij registreren uw aanmelding voor de nieuwsbrief, het verzenden van de bevestigingsmail en de ontvangst van uw bevestiging.

Wij willen u erop wijzen dat wij bij het versturen van de nieuwsbrief uw gebruikersgedrag evalueren. Voor deze evaluatie bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dit zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Voor de evaluaties koppelen wij de bovengenoemde gegevens en de webbakens aan uw e-mailadres en een individuele ID. Links in de nieuwsbrief bevatten ook deze ID. De gegevens worden alleen pseudoniem verzameld, d.w.z. de ID's worden niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens, een directe persoonlijke verwijzing is uitgesloten

U kunt te allen tijde uw abonnement op de nieuwsbrief beëindigen en uw toestemming voor de opslag van gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief intrekken. Daartoe is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. U kunt zich ook rechtstreeks afmelden via onze website of door contact met ons op te nemen via de bovengenoemde contactmethoden.

9. Registratie en aanmelding

U hebt de mogelijkheid om u op onze website te registreren en in te loggen. Daarbij wordt u verzocht ons de persoonlijke gegevens te verstrekken die uit de invoermaskers blijken en vervolgens aan ons worden doorgegeven. Deze gegevens worden door ons uitsluitend voor intern gebruik en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. Wij kunnen ervoor zorgen dat deze gegevens worden doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld aan een dienstverlener of een orderverwerker voor de afwikkeling van de contractuele relatie, die de persoonsgegevens eveneens uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat aan ons is toe te rekenen

Bij registratie en aanmelding op onze website kunnen ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie worden opgeslagen. Dit wordt gedaan om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, de mogelijkheid te creëren om strafbare feiten te onderzoeken.

Als u ons vrijwillig persoonsgegevens ter beschikking stelt, dient de verwerking om u inhoud of diensten aan te bieden die om feitelijke redenen alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te wijzigen of volledig te laten verwijderen.

Wij zullen u te allen tijde meedelen welke van uw persoonsgegevens wij hebben opgeslagen. Wij zullen uw gegevens op verzoek corrigeren of verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

10. Gebruik van onze reserveonderdelenshop

Als u iets wilt bestellen in onze reserveonderdelenshop (shop.gloriagarten.de), is het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt die wij nodig hebben voor de verwerking van uw bestelling. Voor de uitvoering van de overeenkomsten wordt afzonderlijk gemarkeerd, welke aangaven van noodzaak zijn. Alle overige aangaven zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de afhandeling van uw bestelling. Hiervoor kunnen wij uw betaalgegevens doorgeven aan onze huisbank. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, alinea 1, lit. b AVG.

U kunt vrijwillig een klantaccount maken, waardoor wij uw gegevens voor latere nieuwe aankopen kunnen opslaan. Bij het creëren van een account onder het kopje “Registreren” worden de door u vermelde gegevens herroepbaar opgeslagen. Alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, kunt u in uw klantenbereik altijd verwijderen.

We kunnen de door u verstrekte informatie ook verwerken om u over andere interessante producten uit onze portfolio te informeren of u E-mails met technische informatie te sturen.

Vanwege commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na [twee jaar] beperken we echter de verwerking, dat wil zeggen dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonlijke gegevens, in het bijzonder financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

11. Online orderverwerking / winkel

Als u ons vrijwillig persoonlijke gegevens verstrekt bij het plaatsen van een bestelling of het registreren van een klantenrekening, zullen wij deze gegevens opslaan en verwerken. Indien dit in het invoerformulier wordt vermeld, gaat het om verplichte velden, omdat wij de gegevens nodig hebben om uw contactaanvraag te verwerken, uw klantenrekening te openen of het contract af te handelen. De omvang van de verzamelde gegevens blijkt uit de invoerformulieren.

Wij gebruiken de gegevens om uw aanvragen te verwerken en het contract af te handelen. Zodra de verwerking van het contract is voltooid of uw klantenaccount is verwijderd, worden uw gegevens beperkt voor verdere verwerking en na afloop van de wettelijke bewaartermijnen verwijderd, indien u niet uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of indien wij ons het recht voorbehouden de gegevens te gebruiken in het kader van wettelijke voorschriften. U kunt uw klantenaccount te allen tijde laten verwijderen door ons een bericht te sturen.

Wij geven uw gegevens door aan een bedrijf dat belast is met de verwerking of levering van onze goederen, voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking. In dit geval ontvangt u wettelijke informatie via de betreffende partner.

12. Verwerking van betalingen

In het kader van de verwerking van bestellingen worden verschillende betalingsdiensten aangeboden. Wij wijzen erop dat de informatie over de bestelling, de geadresseerde en de kosten worden doorgegeven aan het geselecteerde betalingsbedrijf voor de verwerking van de betaling

Informatie over de gegevensverwerking door de betalingsbemiddelaar is te vinden in zijn reglement inzake gegevensbescherming

In het geval van betalingsverwerking door PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, zie www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

13. Uitbreiding van de garantie

U hebt de mogelijkheid om op onze website te registreren voor een garantieverlenging. Dit is mogelijk onder de voorwaarden beschreven op www.gloriagarten.de/gloriafriends/. Daarbij wordt u gevraagd de in de invoermaskers weergegeven persoonsgegevens te verstrekken en deze gegevens worden aan ons doorgegeven. Deze gegevens worden door ons uitsluitend voor intern gebruik en voor eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. Wij kunnen ervoor zorgen dat deze gegevens aan derden worden doorgegeven, bijv. ten behoeve van de afwikkeling van de contractuele relatie aan een dienstverlener of een orderverwerker, die de persoonsgegevens eveneens uitsluitend voor een aan ons toe te rekenen intern gebruik zullen gebruiken.

Bij registratie kunnen ook uw IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie worden opgeslagen. Dit wordt gedaan om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, een onderzoek naar strafbare feiten mogelijk te maken.

Als u ons vrijwillig persoonsgegevens verstrekt, dient de verwerking om u inhoud of diensten aan te bieden die om bovengenoemde redenen alleen aan bevoegde gebruikers kunnen worden aangeboden. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens te wijzigen of volledig te laten verwijderen.

Wij zullen u te allen tijde meedelen welke van uw persoonsgegevens wij hebben opgeslagen. Op verzoek zullen wij uw gegevens corrigeren of verwijderen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

14. Google Analytics

Voor onze website gebruiken wij Google Analytics, een tracking tool van Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (zie hierboven onder "cookies"), die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De aldus verkregen informatie over uw gebruik van onze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat uw internetbrowser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De verzonden en met cookies, gebruikersherkenning (bijv. user-ID) of reclame-ID's verbonden gegevens worden na 14 maanden automatisch gewist.  Gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, worden eenmaal per maand automatisch gewist. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://policies.google.com/privacy.

Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

15. Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps API, een online kaartendienst van Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") om geografische informatie visueel weer te geven.

Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van kaartfuncties door bezoekers. Meer gedetailleerde informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google.

Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonsgegevens wijzigen in het Data Privacy Center, zie policies.google.com/privacy.

16. Google Fonts

Op onze website gebruiken we de lettertypenbibliotheek van Google Fonts om de inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven, ongeacht de gebruikte internetbrowser. Google Fonts is een dienst van Google, LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Wanneer de lettertypebibliotheek wordt geopend door onze website te openen, gebeurt dit lokaal. Anders en alleen na toestemming wordt automatisch een verbinding met de servers van Google tot stand gebracht, meestal met servers in de VS. In dit geval is het mogelijk dat er gegevens aan Google worden doorgegeven, zoals welke internetpagina's u hebt opgeroepen, de toegangstijd, uw IP-adres en welke internetbrowser u gebruikt. Meer informatie en informatie over gegevensbescherming vindt u op policies.google.com/privacy.

17. Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google AdWords met Google Conversion Tracking, een dienst van Google, LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), zie policies.google.com/privacy. Indien u via een advertentie van Google op onze website terecht bent gekomen, plaatst Google AdWords een cookie op uw computer.

Hierdoor kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is geleid. Cookies zijn niet traceerbaar via websites van AdWords-klanten. Na 30 dagen verliezen deze cookies hun geldigheid en worden ze niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Conversiestatistieken vertellen klanten het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en naar een pagina werd geleid die is getagd met een tag voor het bijhouden van conversies. Het plaatsen van een cookie kan via de browserinstellingen worden geweigerd. Dit kan leiden tot functionele beperkingen van de website.

18. Google Remarketing

Onze website maakt gebruik van de functies Google Remarketing, Adsense, Tag Manager, Google Search Console of vergelijkbare functies van Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Deze functies worden gebruikt om het gedrag en de interesses van bezoekers te analyseren.

Google gebruikt cookies om interessegerelateerde advertenties te maken. Deze cookies worden gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik ervan te registreren.

Als u een andere website van het Google-netwerk bezoekt, krijgt u advertenties te zien die hoogstwaarschijnlijk rekening houden met eerder geraadpleegde informatie. Uw gegevens kunnen mogelijk ook naar de VS worden verzonden.

De verwerking vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang om de bezoekers van de website te benaderen met reclame om tegemoet te komen aan wederzijdse marketingbelangen.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent uitschakelen via de volgende link en de daar aangeboden plug-in downloaden en installeren: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=e

Bovendien kunt u het gebruik van cookies door software van derden uitschakelen.

Informatie over deze diensten en het bijbehorende privacybeleid vindt u op: https://www.google.com/privacy/ads/.

19. Facebook Remarketing

Onze website maakt gebruik van remarketingfuncties van Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Deze functie wordt gebruikt om onze online aanbiedingen te analyseren om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit maakt het mogelijk om de bezoekers als doelgroep van ons aanbod te bepalen voor de presentatie van advertenties en om advertenties aan te passen aan hun interesses. Dit betekent dat aan de Facebook-server wordt doorgegeven welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u Facebook als ingelogde gebruiker bezoekt, krijgt u vervolgens gepersonaliseerde, op uw interesses afgestemde advertenties te zien.

U kunt deze advertenties beperken in uw Facebook-account.

Zie voor meer informatie het gegevensbeleid van Facebook op www.facebook.com/about/privacy/.

20. Adform

Adform is een dienst die wordt gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren, met name om anoniem aanbiedingen en advertenties te koppelen aan specifieke klantinteresses. De aanbieder is Adform A/S, Silkegade 3B, ST. & 1st, 1113 Kopenhagen, Denemarken, zie site.adform.com/privacy-center/overview/.

21. Vertrouwde winkels

Om het Trusted Shops kwaliteitslabel en de eventueel verzamelde beoordelingen weer te geven en de kopers Trusted Shops producten aan te bieden nadat ze een bestelling hebben geplaatst, is de Trusted Shops vertrouwensbadge in deze website geïntegreerd om optimaal reclame te maken voor onze aanbiedingen. Dit is een aanbieding van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland.

Bij het oproepen van de vertrouwensbadge wordt een serverlogbestand opgeslagen dat het IP-adres, de datum en het tijdstip van het oproepen, het volume van de verzonden gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en zo de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na afloop van het paginabezoek gewist.

Verdere persoonsgegevens worden aan Trusted Shops doorgegeven, wanneer na een bestelling gebruik wordt gemaakt van de diensten van Trusted Shops of wanneer reeds gebruik wordt gemaakt van de diensten van Trusted Shops. Zie hiervoor www.trustedshops.de/impressum/.

22. YouTube

We gebruiken ingesloten YouTube-video's op onze website. YouTube is een dienst van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS ("YouTube"). Wanneer u een pagina met een ingesloten YouTube-video bezoekt, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht.

Dit vertelt YouTube welke pagina's je bezoekt. Als je bent ingelogd in je YouTube-account, kan YouTube deze informatie ook persoonlijk aan jou koppelen. Je kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen uit je YouTube-account. Bij het starten van een video gebruikt YouTube cookies (zie "Cookies" hierboven) om gegevens over jouw gebruikersgedrag te verzamelen. Je kunt dit voorkomen door het opslaan van cookies in je internetbrowser te blokkeren. Meer informatie en informatie over gegevensbescherming vindt u op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

23. Sociale media

Wij verzamelen zelf geen persoonsgegevens door middel van de getoonde social plugins of door het gebruik ervan, omdat wij gebruik maken van eenvoudige link- of 2-klikoplossingen[1] . Zo wordt voorkomen dat gegevens zonder medeweten van de gebruiker aan de dienstverleners worden doorgegeven. Een dergelijke overdracht vindt alleen plaats wanneer de link is gebruikt en een login is uitgevoerd in het gebruikersprofiel. Vervolgens wordt een verbinding met het desbetreffende platform tot stand gebracht. Gegevens kunnen dan worden doorgegeven aan de dienstverlener en daar worden opgeslagen om interesses en aanbiedingen te koppelen. De volgende aanbieders zijn beschikbaar:
 

24. Duur van de verwerking en verwijdering

Uw gegevens worden alleen verwerkt zolang dat nodig is om de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden te bereiken; hiervoor gelden de rechtsgrondslagen die in het kader van de verwerkingsdoeleinden zijn aangegeven.

Wij wissen of blokkeren persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften na het verstrijken van een van de hierboven beschreven termijnen, indien geen termijn is aangegeven, zodra zij niet langer nodig zijn voor de hier genoemde doeleinden of een wettelijk voorgeschreven bewaartermijn afloopt.

25. Gegevensoverdracht

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

 • u heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. a) GDPR,
 • Dit is wettelijk toegestaan en in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, noodzakelijk is voor de uitvoering van een contractuele relatie met u of de uitvoering van precontractuele maatregelen,
 • krachtens art. 6 para. 1 lit. c) GDPR is er een wettelijke verplichting om de gegevens door te geven,
 • wij wettelijk verplicht zijn gegevens door te geven aan overheidsinstanties, zoals belastingdiensten, socialezekerheidsinstanties, ziektekostenverzekeraars, toezichthoudende autoriteiten en wetshandhavingsinstanties,
 • de doorgifte is noodzakelijk overeenkomstig art. 6 para. 1 lit. f) GDPR om legitieme bedrijfsbelangen te waarborgen en om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen, en als er geen reden is om aan te nemen dat u een hoger beschermbaar belang hebt bij de niet-openbaarmaking van uw gegevens,
 • in overeenstemming met Art. 28 GDPR maken wij gebruik van externe dienstverleners, zogenaamde contractverwerkers, die verplicht zijn zorgvuldig met uw gegevens om te gaan.
   

Wanneer wij gegevens doorgeven aan externe instanties in derde landen, d.w.z. buiten de EU, zorgen wij ervoor dat deze instanties uw persoonsgegevens met dezelfde zorg behandelen als zij binnen de EU zouden doen.

De gegevens worden alleen doorgegeven aan landen waarvoor de Europese Commissie een passend beschermingsniveau heeft bevestigd, of indien wij door middel van contractuele overeenkomsten en passende garanties een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens waarborgen.

26. Rechten van de betrokkene

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en hebt u de volgende rechten tegen ons als verantwoordelijke voor de verwerking:

 • een recht op informatie over het doel, het type, de omvang en de duur van de verwerking (art. 15 GDPR)
 • een recht op correctie van de opgeslagen gegevens (art. 16 GDPR)
 • een recht op verwijdering van opgeslagen gegevens (art. 17 GDPR)
 • een recht op beperking van de verwerking van gegevens (art. 18 GDPR)
 • een recht om de ontvangers van de gegevens door ons als verantwoordelijke voor de verwerking te laten informeren over de uitoefening van de rechten inzake correctie, verwijdering en beperking van de verwerking (art. 19 GDPR)
 • een recht op overdraagbaarheid van gegevens in machinaal leesbare vorm (art. 20 GDPR)
 • een recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking (art. 21 GDPR)
 • een recht om de verklaring van toestemming in te trekken op grond van de gegevensbeschermingswetgeving (artikel 7, lid 3, GDPR)
 • een recht om niet deel te nemen aan een geautomatiseerd besluit (art. 22 GDPR)
 • een recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 GDPR)

Neem hiervoor contact op met onze hierboven genoemde functionaris voor gegevensbescherming.

27. Zementa (Pixel)

Používáme soubory cookie od společnosti Zemanta Inc, 33 West 17th Street, Midtown, New York 10011 (společnost Outbrain), pokud jste k tomu před návštěvou těchto webových stránek dali souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a. DSGVO poskytli . Pomocí těchto souborů cookie je každému koncovému uživateli přiřazeno jedinečné ID uživatele, které umožňuje personalizované sledování uživatelů. IP adresa koncového uživatele, zeměpisná poloha a identifikátor zařízení, jakož i chování uživatele napříč stránkami, jsou rovněž zpracovávány za účelem zobrazení cílených reklam uživatelům, které odpovídají zájmům příslušného uživatele.

Pokud jste souhlasili se zpracováním svých osobních údajů pomocí souborů cookie společnosti Zemanta a chcete svůj souhlas později odvolat, můžete změnit nastavení souborů cookie na této stránce (posuňte se nahoru). Máte také možnost změnit nastavení svého prohlížeče. Pokyny krok za krokem, jak zakázat soubory cookie, naleznete na následujícím odkazu. Informace o tom, jak můžete alternativně odvolat svůj souhlas s online reklamou založenou na zájmech prostřednictvím služby Zemanta, naleznete na adrese www.zemanta.com/opt-out. Další informace o ochraně údajů ve společnosti Zemanta naleznete na adrese:

https://www.zemanta.com/legal/privacy/