GLORIA Garantievoorwaarden

De volgende garantievoorwaarden van GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH, Därmannsbusch 7, D-58456 Witten (hierna GLORIA) regelen uw rechten als consument tegen GLORIA in geval van materiaal- of fabricagefouten in uw GLORIA product.

Hieronder vindt u informatie over de omvang, de duur en het geldend maken van de garantie. Uw wettelijke garantierechten ten opzichte van de verkoper van het product blijven onaangetast door de door GLORIA verleende garantie. Als uw product defect is, kunt u dus in ieder geval ook onbeperkt contact opnemen met de verkoper van het product, ongeacht of er een garantiegeval bestaat en de garantie al dan niet door u wordt geclaimd.

1. Begin en duur van de garantie
De garantieperiode voor alle producten gaat in vanaf de datum van aankoop door de eindgebruiker. Er kan geen garantie worden gegeven op apparaten waarvan de productiedatum op het moment van aankoop meer dan vijf jaar geleden was.

1.1 Productassortiment voor huis en tuin
GLORIA verleent een garantieperiode van 24 maanden voor toestellen en accessoires uit het Home en Garden assortiment, op voorwaarde dat ze voor privédoeleinden worden gebruikt in overeenstemming met de respectievelijke gebruiksaanwijzingen. Indien de toestellen van het Home and Garden assortiment aantoonbaar commercieel, professioneel of voor een ander doel dat gelijkwaardig is aan dit gebruik worden gebruikt, vervalt de garantie voor deze producten, aangezien het assortiment niet voor dit gebruik is ontworpen. GLORIA verleent een garantieperiode van 12 maanden op de volgende toestellen uit het Home and Garden gamma in geval van commercieel of professioneel gebruik of een ander gelijkwaardig gebruik:

 • Hogedrukspuit 405 T (Art. nr. 000405.0000)
 • Hogedrukspuit 410 T (Art. nr. 000410.0900)
 • Hogedrukspuit 505 T (Art. nr. 000505.0000)
 • Hogedrukspuit 510 T (Art. Nr. 000510.0001)
 • Rugspuit Pro 1300 (Art. Nr. 000058.0000)
 • Rugspuit Pro 1800 (Art. Nr. 000062.0000)


1.2 Profiline assortiment
Voor apparatuur en accessoires uit het Profiline-assortiment verleent GLORIA een garantieperiode van 12 maanden in geval van commercieel of professioneel gebruik of gelijkwaardige belasting. Als apparaten uit het Profiline-assortiment aantoonbaar voor privédoeleinden worden gebruikt, geeft GLORIA er 24 maanden garantie op.

1.3 Demonstratietoestellen (2e keus) en beurstoestellen
GLORIA verleent een garantieperiode van 12 maanden op relevante artikelen (1.1 en 1.2) die rechtstreeks bij GLORIA zijn gekocht.

1.4 Reparaties
Voor alle reparaties die door de GLORIA servicedienst worden uitgevoerd, verleent GLORIA een garantieperiode van 12 maanden op de uitgevoerde reparaties.

1.5 Onderdelen
Indien correct gebruikt en geïnstalleerd, verleent GLORIA een garantieperiode van 12 maanden op originele GLORIA onderdelen.

1.6 Accu's (lithium-ionen)
Op de batterijen/accu's die voor GLORIA producten worden gebruikt, verleent GLORIA een garantieperiode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Wij wijzen erop dat in geval van gratis vervangingen of reparaties binnen de geldende garantietermijn die worden uitgevoerd uit garantieoverwegingen, deze niet leiden tot een verlenging van de garantietermijn of een nieuwe start van de garantietermijn.

2. Garantiestelling
Om aanspraak te maken op GLORIA voor materiaal- of fabricagefouten die zich tijdens de garantieperiode hebben voorgedaan, heeft u de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met uw dealer of om contact op te nemen met GLORIA.

GLORIA klantenservice:
Telefoon: 035 2052250
e-mail: service.nl@gloria-garten.com

Voor de acceptatie van eventuele garantieclaims is het overleggen van de originele aankoopbon of een kopie daarvan en, in het geval van een verlenging van de garantie, het betreffende registratiebewijs met vermelding van de datum van aankoop en model- of typeaanduiding vereist. Deze documenten moeten bij elke retourzending worden gevoegd.

3. Voorwaarden voor de garantiebelofte
Het is een product dat in de punten 1.1, 1.2 of 1.3 wordt genoemd. Het product werd gekocht en gebruikt in Nederland. De kennisgeving van de gebreken moet voor het einde van de garantieperiode, onmiddellijk na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk worden ontvangen.

4. Omvang van de garantie
Eventuele materiaal- of fabricagefouten zullen door de GLORIA servicedienst worden verholpen, hetzij door reparatie of vervanging / omruiling van het betreffende onderdeel of product, zonder kosten. Vervangen onderdelen worden eigendom van GLORIA. Tijdens de garantieperiode wordt geen apparatuur uitgeleend of worden er geen kosten voor reparaties gemaakt. De garantie dekt geen verdere schadeclaims tegen GLORIA. De transportkosten voor reparaties onder garantie zijn voor rekening van de koper. Accupacks en -laders en accessoires zijn uitgesloten van de uitgebreide garantie.

5. Beperking van de garantie
De garantie vervalt als fouten of defecten te wijten zijn aan de volgende punten:

 • Normale slijtage, met name aan afdichtingen, O-ringen, messen en messenschijven (in hakselaars), oppervlakteborstels, voegenborstels, aandrijfriemen en accu's na overschrijding van de aangegeven laadcycli.
 • Gebruik in strijd met het beoogde doel en onjuiste bediening en belasting, zoals commercieel of gelijkwaardig gebruik van niet-commerciële producten (zie 1.1) en het gebruik van ongeschikte chemicaliën.
 • Het gebruik van niet-originele GLORIA accessoires en reserveonderdelen. - Reparaties of wijzigingen die niet door GLORIA of een door GLORIA erkende derde partij zijn uitgevoerd.
 • Defecten die al voor de aankoop bij de klant bekend waren.
 • Schade van buitenaf, schade door weersomstandigheden of andere natuurverschijnselen, overbelasting, enz.
 • Het niet in acht nemen van de bedienings-, opslag- en transportinstructies of het gebrek aan onderhoud en zorg zoals beschreven in de betreffende gebruiksaanwijzing.
 • Gedeeltelijk gedemonteerde apparaten en/of apparaten die met vreemde onderdelen zijn gerepareerd, zijn ook uitgesloten van de garantieservice.


6. Garantie-uitbreiding voor het GLORIA borstelsysteem
Voor de volgende GLORIA-producten

 • WeedBrush (Art. nr. 000289.0000)
 • WeedBrush li-on (Art. Nr. 000288.0000)
 • MultiBrush tot 2016 (Art. nr. 000290.0000)
 • MultiBrush speedcontrol (Art. nr. 000291.0000)
 • MultiBrush li-on tot 2019 (Art. nr. 000292.0000)
 • MultiBrush li-on (Art. Nr. 000297.0000)
 • PowerBrush speedcontrol (Art. Nr. 000293.0000)


kan de garantieperiode worden verlengd van 2 tot 3 jaar als de koper zijn aangeschafte toestel binnen 3 maanden na aankoop bij GLORIA registreert. De garantieverlenging kan alleen worden geclaimd voor de hierboven genoemde apparaten. Registratie is mogelijk door middel van de coupon op de verpakking van het apparaat en de verzending per post of online (www.gloriagarten.de/gloriafriends). Registratie is alleen mogelijk als de koper akkoord gaat met het opslaan van de verstrekte gegevens. De garantieverlenging kan alleen worden geclaimd met het garantiecertificaat en het aankoopbewijs en is geldig in Duitsland, Frankrijk en Nederland.

7. Uitzonderingen op de uitgebreide garantie voor het GLORIA borstelsysteem
De volgende artikelen/accessoires zijn uitgesloten van een uitgebreide garantie:

 • Accumulatoren/accu's
 • Laders
 • Aandrijfriemen
 • Accessoires voor het borstelsysteem zoals:
  • Oppervlakteborstels
  • Voegenborstels
  • Kantensnijder

Bovendien zijn de in de punten 5 en 6 genoemde beperkingen van toepassing. Indien de koper het apparaat naar de verkoper of naar de klantenservice stuurt, zijn de transportkosten en het transportrisico voor rekening van de koper. Gedeeltelijk of volledig gedemonteerde apparaten kunnen niet worden verzonden of aangeboden als een garantiegeval. Andere claims dan het recht om de gebreken aan het apparaat te laten verhelpen zoals beschreven in deze garantievoorwaarden vallen niet onder de GLORIA garantie of de garantie-uitbreiding. Diensten onder de garantie leiden niet tot een verlenging of hernieuwing van de garantieperiode van het betreffende apparaat.

Deze garantievoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

GLORIA Home and Garden Equipment GmbH