Databeskyttelseserklæring & cookies

Beskyttelsen af din privatsfære er et vigtigt anliggende for os. Hvis og for så vidt du frivilligt meddeler os personrelaterede data, behandles disse i henhold til bestemmelserne i EU-forordningen om databeskyttelse (GDPR), som har været gældende siden den 25. maj 2018, samt databeskyttelsesbestemmelserne i den tyske forbundslov om databeskyttelse (BDSG) og i den tyske telemedialov (TMG). Selvfølgelig behandles samtlige data fortroligt. Med nedenstående databeskyttelsesinformationer vil vi gerne forklare mere detaljeret, hvordan data behandles.

GLORIAs databeskyttelseshenvisninger

1. Generelle informationer om indsamlingen af personrelaterede data

1.1 Generelt

Principielt er indsamlingen, behandlingen og brugen af personrelaterede data til brugen af vores internetpræsentation begrænset til det nødvendige omfang og de nødvendige data. Personrelaterede data er alle data, der kan relateres til dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, brugeradfærd.

Hvis du kontakter os per e-mail eller via en kontaktformular, gemmer vi de data (e-mailadresse, evt. navn, adresse etc.), du har meddelt os frivilligt, for at besvare dine spørgsmål. De i den forbindelse fremkomne data sletter vi, når lagringen ikke mere er nødvendig, eller vi begrænser behandlingen, hvis der eksisterer lovbestemte opbevaringspligter. 

Hvis vi overdrager enkelte funktioner i vores tilbud til servicevirksomheder eller ønsker at bruge dine data til reklameformål, informerer vi dig detaljeret om de enkelte procedurer nedenfor. Samtidig nævner vi også de fastlagte kriterier for lagringstiden.

1.2 Ansvarlig instans

Den ansvarlige instans for indsamlingen, behandlingen og brugen af dine personrelaterede data iht. art. 4, stk. 7, GDPR, er GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH, Därmannsbusch 7, 58456 Witten, Tyskland (i det følgende: GLORIA).

Du kan kontakte vores databeskyttelseskommitterede under følgende kontaktdata: 

På vegne af GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH:
ADLEX GmbH, Huestraße 23, 44787 Bochum
Kontaktperson: Benedikt Schneider
dsb[at]adlex.de
 

2. Dine rettigheder

Du har ret til:

 • i henhold til art. 15, GDPR, at forlange oplysninger om dine personrelaterede data, som vi har behandlet. Især kan du forlange oplysning om formålene med behandlingen, de personrelaterede datas kategori, kategorierne af modtagere, som har fået meddelt og meddeles dine data, den planlagte lagringstid, eksistensen af en ret til berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen eller indsigelse, eksistensen af en klagemulighed, dine datas oprindelse, såfremt disse ikke er indsamlet hos os, samt om eksistensen af automatiserede afgørelser inklusive profilering og i givet fald oplysende informationer om deres detaljer.
 • i henhold til art. 16, GDPR, at forlange omgående berigtigelse af urigtige data eller supplering af dine personrelaterede data, der er gemt hos os.
 • i henhold til art. 17, GDPR, at forlange sletning af dine personrelaterede data, der er gemt hos os, for så vidt behandlingen ikke er nødvendig til udøvelse af retten til fri meningsytring og information, til opfyldelse af en retlig forpligtelse, af hensyn til den offentlige interesse eller til fremsættelse af, udøvelse af eller forsvar for retskrav.
 • i henhold til art. 18, GDPR, at forlange begrænsning af behandlingen af dine personrelaterede data, for så vidt rigtigheden af dataene benægtes af dig, behandlingen er uretmæssig, men du afviser sletning af dataene, og vi ikke mere har brug for dataene, men du har brug for disse til fremsættelse af, udøvelse af eller forsvar for retskrav, eller du i henhold til art. 21, GDPR, har gjort indsigelse mod behandlingen.
 • i henhold til art. 20, GDPR, at forlange at få dine personrelaterede data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format eller at forlange en overførsel af dem til en anden ansvarlig.
 • i henhold til art. 7, stk. 3, GDPR, til enhver tid at annullere dit tidligere givne samtykke over for os. Det har som konsekvens, at vi i fremtiden ikke mere må fortsætte den databehandling, som var baseret på dette samtykke. i henhold til art. 77, GDPR, at klage ved en tilsynsmyndighed. I reglen kan du i den forbindelse henvende dig til tilsynsmyndigheden for dit sædvanlige opholdssted eller for din arbejdsplads eller for vores virksomhedshjemsted.

3. Indsamling af personrelaterede data i forbindelse med besøg på vores website

I forbindelse med en udelukkende orienterende brug af vores website www.gloria-garten.de, altså hvis du ikke registrerer dig eller på anden måde overfører informationer til os, indsamler vi kun de personrelaterede data, som din browser overfører til vores server. Hvis du vil betragte vores website, indsamler vi følgende data, som er teknisk nødvendige for os for at vise dig vores website og sikre stabilitet og sikkerhed:

IP-adresse 

 • dato og klokkeslæt for forespørgslen 
 • tidszonedifference i forhold til Greenwich Mean Time (GMT) 
 • kravets indhold (konkret side) 
 • adgangsstatus/HTTP-statuskode 
 • de enkelte overførte datamængder 
 • det website, som kravet kommer fra 
 • browser 
 • styresystem og dets overflade 
 • browsersoftwarens sprog og version. 
   

Vi behandler de nævnte data med følgende formål:

 • sikring af en problemfri oprettelse af forbindelsen med websitet
 • sikring af en komfortabel brug af vores website
 • analyse af systemsikkerheden og -stabiliteten
 • til andre administrative formål.

Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, GDPR. Vores berettigede interesse fremgår af ovenstående liste over formål med dataindsamlingen. Vi anvender under ingen omstændigheder de indsamlede data med det formål at drage slutninger vedrørende din person.

Derudover anvender vi cookies samt analysetjenester, når vores website besøges. Mere detaljerede forklaringer til dette får du under nr. 9 og 11. til 14. i denne databeskyttelseserklæring.

4. Andre funktioner og tilbud på vores website

Ud over den rent orienterende brug af vores website tilbyder vi forskellige ydelser, som du kan bruge i tilfælde af interesse. Til det formål skal du i reglen oplyse flere personrelaterede data, som vi bruger til udførelsen af den pågældende ydelse, og som de ovenfor nævnte principper for databehandling gælder for. Retsgrundlagene er art. 6, stk. 1, s. 1, litra a, b og f, GDPR. 

Til dels gør vi brug af eksterne servicevirksomheder til behandlingen af dine data. Vi har omhyggelig udvalgt og bemyndiget disse, og de er bundet af vores instruktioner og kontrolleres regelmæssigt. 

Desuden kan vi videregive dine personrelaterede data til tredjepart, hvis vil tilbyder kontraktindgåelser eller lignende ydelser i fællesskab med partnere. Du modtager yderligere informationer om dette, når du oplyser dine personrelaterede data, eller i beskrivelsen af det enkelte tilbud, som der evt. gøres brug af. 

For så vidt vores servicevirksomheder eller partnere har deres hjemsted i en stat uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØF), informerer vi dig om konsekvenserne af dette forhold i beskrivelsen af det enkelte tilbud, som der evt. gøres brug af. 

Inden for websitet anvender vi den udbredte SSL-metode (Secure Socket Layer) i forbindelse med det til enhver tid højeste krypteringstrin, som understøttes af din webbrowser. I reglen er det en 256-bit-kryptering. Hvis din browser ikke understøtter 256 bit-kryptering, anvender vi i stedet en 128 bit v3-teknologi. At en enkelt side i vores internetpræsentation overføres krypteret, kan du se på, at nøgle- eller lås-symbolet vises lukket i din browseres nederste statuslinje. 

Vi benytter i øvrigt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine data mod tilfældig eller forsætlig manipulation, delvist eller fuldstændigt tab, ødelæggelse og ubeføjet adgang for tredjepart. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres fortløbende svarende til den teknologiske udvikling.

5. Brug af vores reservedelsshop

Hvis du ønsker at bestille i vores reservedelsshop (shop.gloriagarten.de), kræver indgåelsen af kontrakten, at du oplyser dine personlige data, som vi har brug for til afviklingen af din bestilling. Nødvendige obligatoriske oplysninger til afviklingen af kontrakterne er markeret særskilt, andre oplysninger er frivillige. De data, du har oplyst, behandler vi for at afvikle din bestilling. I den forbindelse kan vi videregive dine betalingsdata til vores faste bankforbindelse. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, s. 1, litra b, GDPR.

Du kan frivilligt oprette en kundekonto, hvorigennem vi kan gemme dine data til andre indkøb senere. Når du opretter en konto under „Registrering“, gemmes de data, du har oplyst, med mulighed for tilbagekaldelse. Alle andre data, inklusive din brugerkonto, kan du altid slette i kundeområdet.

Vi kan desuden behandle de data, du har oplyst, for at informere dig om flere interessante produkter fra vores udvalg eller sende dig e-mails med tekniske informationer.

På grund af handels- og skatteretlige retningslinjer er vi forpligtet til at gemme dine adresse-, betalings- og bestillingsdata i ti år. Vi begrænser dog behandlingen efter [to år], dvs. dine data anvendes kun til overholdelse af de lovmæssige forpligtelser.

For at undgå, at tredjepart får uberettiget adgang til dine personlige data, især økonomiske informationer, krypteres bestillingsforløbet med TLS-teknik.

6. Nyhedsbrev

Med dit samtykke kan du også få informationer særskilt om aktuelle og fremtidige produkter (per telefon eller e-mail).  

For tilmeldingen til modtagelsen af disse informationer per e-mailnyhedsbrev anvender vi den såkaldte double-opt-in-metode. Det vil sige, at vi efter din tilmelding sender dig en e-mail til den oplyste e-mailadresse, hvor vi beder dig om at bekræfte, at du ønsker forsendelsen af nyhedsbrevet. Derudover gemmer vi hver gang dine anvendte IP-adresser og tidspunkterne for tilmeldingen og bekræftelsen. Formålet med metoden er at kunne dokumentere din tilmelding og i givet fald opklare et muligt misbrug af dine personlige data. Efter din bekræftelse gemmer vi din e-mailadresse med det formål at sende nyhedsbrevet. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, s. 1, litra a, GDPR. 

Du kan til enhver tid annullere dit samtykke og afbestille leveringen af informationer om aktuelle og fremtidige projekter. Din annullering kan du for eksempel erklære ved at klikke på det link, der stilles til rådighed i hver nyhedsbrevs-e-mail, i en e-mail til info@gloria-garten.com eller med en besked til de kontaktdata, der er oplyst under nr. 1.2. 

Vi gør dig opmærksom på, at vi analyserer din brugeradfærd ved forsendelsen af et nyhedsbrev. Til denne analyse indeholder de sendte e-mails såkaldte web-beacons/tracking pixel, som er en-pixel-billedfiler, der er gemt på vores website. Til analysen forbinder vi de i nr. 3. nævnte data og dine web-beacons med din e-mailadresse og en individuel id.

7. Konkurrencer

Såfremt du i forbindelse med en konkurrence, vi gennemfører, frivilligt giver os dine personrelaterede data for at deltage i den pågældende konkurrence, behandler og bruger vi udelukkende disse data i det omfang, der er nødvendigt for at gennemføre konkurrencen samt finde og informere vinderne. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, s. 1, litra a, GDPR. Supplerende gælder de pågældende betingelser for deltagelse i konkurrencerne.

8. Indsigelse mod eller annullering af behandlingen af dine data

Hvis du har givet dit samtykke til behandlingen af dine data, kan du til enhver tid annullere dette. En sådan annullering påvirker lovligheden af behandlingen af dine personrelaterede data, når du har meddelt os den. 

For så vidt vi begrunder behandlingen af dine personrelaterede data med interesseafvejning, kan du gøre indsigelse mod behandlingen. Det er tilfældet, hvis behandlingen i særdeleshed ikke er nødvendig til opfyldelsen af en kontrakt med dig, hvilket vi viser i nedenstående beskrivelse af funktionerne. Hvis du gør en sådan indsigelse, beder vi dig om at redegøre for grundene til, hvorfor vi ikke bør behandle dine personrelaterede data, som vi gør. Ved din begrundede indsigelse undersøger vi sagens forhold, og enten indstiller eller tilpasser vi databehandlingen, eller vi påviser over for dig vores tvingende beskyttelsesværdige grunde, på grundlag af hvilke vi forsætter med behandlingen. 

Selvfølgelig kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personrelaterede data med reklame og dataanalyse som formål. Du kan informere os om din reklameindsigelse under de ovenfor nævnte kontaktdata under nr. 1.2.

9. Anvendelse af cookies

Ud over de under nr. 3. nævnte data gemmes der cookies på din computer under brugen af vores website. Cookies er små tekstfiler, som gemmes på din harddisk indordnet under den browser, du anvender, og gennem hvilke der flyder bestemte informationer til den instans, som placerer cookien (her til os). Cookies kan ikke udføre programmer eller overføre virusser til din computer. De tjener til samlet at gøre internettilbuddet mere brugervenligt og effektivt. 

Dette website anvender følgende typer af cookies, hvis omfang og funktionsmåde forklares i det følgende: 

 • Transiente cookies, dvs. cookies, der slettes automatiseret, når du lukker browseren. Dertil hører især session-cookies. De gemmer en såkaldt session-id, som kan indordne forskellige forespørgsler fra din browser under den fælles session. På den måde kan din computer genkendes, hvis du vender tilbage til vores website. Session-cookies slettes, når du logger ud eller lukker browseren. 
 • Persistente cookies, dvs. cookies, som du kan konfigurere dine browserindstillinger i forhold til svarende til dine ønsker. Her kan f.eks. accepten af third party cookies eller af alle cookies afvises. Vi gør opmærksom på, at du eventuelt ikke kan bruge alle funktioner på dette website. 

Vi anvender cookies for at kunne identificere dig i forbindelse med efterfølgende besøg, hvis du har en konto hos os. Ellers skal du logge ind igen ved hvert besøg. 

De anvendte cookies registreres ikke af din browser, men af din flash-plug-in. Desuden anvender vi HTML5 storage objects, som gemmes på din terminal. Disse objekter gemmer de nødvendige data uafhængigt af den anvendte browser og har ingen automatisk udløbsdato. Hvis du ikke ønsker nogen behandling af flash-cookies, skal du installere et tilsvarende add-on, f.eks. „Better Privacy“ til Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/betterprivacy/) eller Adobe Flash Killer Cookie til Google Chrome. Du kan forhindre brugen af HTML5 storage objects ved at anvende din browser i private browsing. Desuden anbefaler vi, at du regelmæssigt sletter dine cookies og browserforløbet manuelt. 

10. Online-ansøgning

Med indsendelsen af dine ansøgningsbilag på vores Karriereside tilkendegiver du din interesse for at indgå i et ansættelsesforhold hos os. De data, du er blevet spurgt om, tjener udelukkende jobsøgningsformål. Du erklærer dig indforstået med, at de personlige data, du har oplyst, gemmes og behandles med dette formål. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, s. 1, litra a, GDPR. 

Dine data bruges internt i vores virksomhed til at besætte en egnet stilling. Kun autoriserede medarbejdere har adgang til dine data. Dine data videregives udelukkende til de pågældende personaleområder og afdelinger. 

Dine data bruges udelukkende til personalerekrutteringsprocessen. Dine data gemmes i et tidsrum på 5 måneder efter afslutningen af den konkrete ansøgningsproces. Du er i overensstemmelse med vores forklaringer under nr. 7. til enhver tid berettiget til at annullere dit samtykke til anvendelse af dine personlige data. Du kan erklære annulleringen per e-mail til personal[at]gloria-garten.com eller i en besked til de kontaktdata, der er oplyst under nr. 1.2. 

Vi gør igen opmærksom på, at vi iht. nr. 4. både benytter tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine data mod manipulation, tab, ødelæggelse og ubeføjet adgang. Dine data overføres krypteret for at forebygge tredjeparts misbrug af dataene. Til det formål anvendes en SSL-kryptering. Vi bestræber os på at tilpasse vores sikkerhedsforanstaltninger svarende til den teknologiske udvikling.

11. Anvendelse af Google Analytics

Dette website benytter Google Analytics, en webanalysetjeneste tilhørende Google Inc. („Google“). Google Analytics anvender såkaldte cookies, tekstfiler, der gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af websitet. De informationer om din brug af dette website, der er genereret af cookien, overføres i reglen til en server i USA tilhørende Google, hvor de gemmes. I tilfælde af aktivering af IP-anonymiseringen på dette website forkortes din IP-adresse dog først af Google i medlemsstater i den Europæiske Union eller i andre kontraherende stater i Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en server tilhørende Google i USA og forkortes der. På bestilling fra udbyderen af dette website bruger Google disse informationer til at analysere din brug af websitet, til at sammenstille rapporter over websiteaktiviteterne og til at levere andre tjenesteydelser forbundet med websitebrugen og internetbrugen til websiteudbyderen. 

Den IP-adresse, der er overført fra din browser i forbindelse med Google Analytics, føres ikke sammen med andre Google-data. 

Du kan forhindre, at der gemmes cookies, med en tilsvarende indstilling i din browsersoftware, men vi gør opmærksom på, at du i det tilfælde eventuelt ikke vil kunne benytte samtlige funktioner på dette website i deres fulde omfang. Du kan derudover forhindre registreringen af de data, der er genereret af cookien og relateret til din brug af websitet (inkl. din IP-adresse), til Google samt Googles behandling af disse data ved at downloade og installere den browser-plug-in, der er til disposition under følgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dette website anvender Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp()“. På den måde viderebehandles IP-adresser i en forkortet form, og en personrelatering kan dermed udelukkes. For så vidt de data, der er indsamlet om dig, tilføjes en personrelatering, udelukkes denne altså omgående, og de personrelaterede data slettes dermed omgående. 

Vi benytter Google Analytics for at kunne analysere brugen af vores website og forbedre det regelmæssigt. Via de fremkomne statistikker kan vi forbedre vores tilbud og udforme det mere interessant for dig som bruger. For de undtagelsestilfælde, hvor der overføres personrelaterede data til USA, har Google tilsluttet sig EU-US Privacy Shield. Retsgrundlaget for brugen af Google Analytics er art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, GDPR. 

Informationer om den anden udbyder: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. Brugerbetingelser: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, oversigt til databeskyttelse: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html samt databeskyttelseserklæringen: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.  

Dette website anvender desuden Google Analytics for en udstyrsoverordnet analyse af besøgsstrømme, som tilføjes via en bruger-id. Du kan deaktivere den udstyrsoverordnede analyse af din brug i din kundekonto under „Mine data“, „Personlige data“: https://www.google.com/analytics/terms/de.html resp. på https://www.google.de/intl/de/policies/.

12. Anvendelse af Hotjar

Dette website bruger webanalysetjenesten Hotjar fra Hotjar Ltd.,Level 2. St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta (https://www.hotjar.com) for at kunne analysere brugen af vores website og og forbedre det regelmæssigt. Via de fremkomne statistikker kan vi forbedre vores tilbud og udforme det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af Hotjar er art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, GDPR.

Til denne analyse gemmes der cookies (mere detaljeret om dette i nr. 9.) på din computer. De således indsamlede informationer gemmer Hotjar udelukkende på sin server i Irland. Du kan indstille analysen ved at slette eksisterende cookies og forhindre, at der gemmes cookies. Hvis du forhindrer, at der gemmes cookies, gør vi opmærksom på, at du i givet fald ikke kan bruge dette website i det fulde omfang.

Yderligere informationer om den anden udbyder vedrørende databeskyttelse får du på https://www.hotjar.com/privacy.
 

13. Anvendelse af conversion-tracking

På dette website anvendes der conversion-tracking, en teknologi fra Adform, med marketings- og optimeringsformål. Cookien til conversion-tracking placeres, når brugeren har kontakt til en annonce, der er indrykket af Adform. Ud fra de data, der er indsamlet og gemt ad den vej, kan der oprettes anvendelsesprofiler under et pseudonym. Til det formål anvendes der cookies (mere detaljeret om dette i nr. 9.). 

De data, der er indsamlet med Adform-teknologien, bruges uden et separat givet samtykke fra den berørte ikke til at identificere den besøgende på et website personligt, og de føres ikke sammen med personrelaterede data via bæreren af pseudonymet. Der kan til enhver tid gøres indsigelse mod dataindsamlingen og -lagringen med virkning for fremtiden. Retsgrundlaget for brugen af teknologien er art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, GDPR. Du kan finde flere informationer om Adforms databeskyttelsesbestemmelser på https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/.

14. Retargeting

På dette website anvendes retargeting-teknologien fra Adform med marketings- og optimeringsformål. I den forbindelse vises der reklamemedier på grundlag af en cookie-baseret analyse af den forudgående brugeradfærd. Ud fra de data, der er indsamlet og gemt ad den vej, kan der oprettes anvendelsesprofiler under et pseudonym. 

De data, der er indsamlet med Adform-teknologien, bruges uden et separat givet samtykke fra den berørte ikke til at identificere den besøgende på et website personligt, og de føres ikke sammen med personrelaterede data via bæreren af pseudonymet. Der kan til enhver tid gøres indsigelse mod dataindsamlingen og -lagringen med virkning for fremtiden. Retsgrundlaget for brugen af teknologien er art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, GDPR. Hvis du ikke ønsker at få vist interesserelateret reklame, kan du deaktivere denne funktion her (http://www.adform.com/site/privacy-policy).
 

15. Facebook

Vi anvender et social media-plugin fra Facebook. I den forbindelse anvender vi den såkaldte to-klik-løsning. Det vil sige, at når du besøger vores side, gives der i første omgang principielt ingen personrelaterede data videre til udbyderne af plugins. Udbyderen af et plugin kan du kende på markeringen på boksen over startbogstavet eller logoet. Vi giver dig mulighed for at kommunikere direkte med udbyderen af et plugin via knappen. Kun hvis du klikker på det markerede felt og på den måde aktiverer det, får plugin-udbyderen informationen om, at du har åbnet det pågældende website i vores online-tilbud. Desuden overføres de data, der er nævnt under nr. 3. i denne erklæring. I tilfældet Facebook anonymiseres IP-adressen i henhold til angivelserne fra udbyderen i Tyskland omgående efter indsamlingen. Når du aktiverer denne plugin overføres der altså personrelaterede data fra dig til plugin-udbyderen, og de gemmes i USA. Da plugin-udbyderen især foretager dataindsamlingen via cookies, anbefaler vi dig at slette alle cookies via din browsers sikkerhedsindstillinger, før du klikker på den grå boks.

Vi har ingen indflydelse på de indsamlede data og databehandlingsprocesserne, og vi har heller ikke kendskab til det fulde omfang af dataindsamlingen, formålet med behandlingen og lagringsfristerne. Vi har heller ingen informationer om plugin-udbyderens sletning af de indsamlede data til rådighed.

Plugin-udbyderen gemmer de data, der indsamles om dig, som anvendelsesprofiler og bruger disse med reklame, markedsanalyse og/eller behovsorienteret udformning af sin website som formål. En sådan analyse foregår især (også for brugere, der ikke er logget ind) for at vise behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores website. Du har en indsigelsesret mod dannelsen af disse brugerprofiler, men du skal henvende dig til den pågældende plugin-udbyder for at udøve denne. Via plugins giver vi dig mulighed for at interagere med de sociale netværker og andre brugere, så vi kan forbedre vores tilbud og udforme det mere interessant for dig som bruger. Retsgrundlaget for brugen af plugin’et er art. 6, stk. 1, s. 1, litra f, GDPR.

Videregivelsen af data sker uafhængigt af, om du har en konto hos plugin-udbyderen og er logget ind der. Hvis du er logget ind hos plugin-udbyderen, henføres dine data, der er indsamlet hos os, direkte til din eksisterende konto hos plugin-udbyderen. Hvis du trykker på den aktiverede knap og f.eks. linker til siden, gemmer plugin-udbyderen også denne information i din brugerkonto og meddeler den offentligt til dine kontakter. Vi anbefaler regelmæssigt at logge ud efter brugen af et socialt netværk, dog især før aktiveringen af knappen, da du på den måde kan undgå en forbindelse til din profil hos plugin-udbyderen.

Yderligere informationer om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og -behandlingen hos plugin-udbyderen får du i udbyderens databeskyttelseserklæring. Der får du også flere informationer om dine rettigheder i den forbindelse og om indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære. 

Adresserne på de enkelte plugin-udbydere og URL med deres databeskyttelseshenvisninger:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA, http://www.facebook.com/policy.php, yderligere informationer om dataindsamlingen: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications samt http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook har tilsluttet sig EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 

16. Integrering af YouTube-videoer

Vi har integreret YouTube-videoer i vores online-tilbud, som er er gemt på http://www.Youtube.de eller http://www.YouTube.com og kan afspilles direkte fra vores website. 

Med besøget på websitet får YouTube information om, at du har åbnet en sådan underside på vores website. Desuden overføres de data, der er nævnt under nr. 3. i denne erklæring. Det sker uafhængigt af, om YouTube stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind på, eller om der ikke eksisterer nogen brugerkonto. Når du er logget ind på Google, henføres dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker forbindelsen med din profil på YouTube, skal du logge ud før aktiveringen af knappen. YouTube gemmer dine data som anvendelsesprofiler og bruger dem med reklame, markedsanalyse, og/eller behovsorienteret udformning af deres website som formål. En sådan analyse foregår især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at levere behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores website. Du har en indsigelsesret mod dannelsen af disse brugerprofiler, men du skal henvende dig til YouTube for at udøve denne.  Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, s. 1, litra a, b og f, GDPR. 

Yderligere informationer om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og behandlingen hos YouTube får du i databeskyttelseserklæringen. Der får du også flere informationer om dine rettigheder og om indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personrelaterede data i USA og har tilsluttet sig EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

17. Google Maps

På dette website bruger vi tilbuddet fra Google Maps. På den måde kan vi vise interaktive kort direkte på websitet, og vi gør det muligt for dig at gøre brug af den komfortable kortfunktion. 

Med besøget på websitet får Google information om, at du har åbnet en sådan underside på vores website. Desuden overføres de data, der er nævnt under nr. 3. i denne erklæring. Det sker uafhængigt af, om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget ind på, eller om der ikke eksisterer nogen brugerkonto. Når du er logget ind på Google, henføres dine data direkte til din konto. Hvis du ikke ønsker forbindelsen med din profil på Google, skal du logge ud før aktiveringen af knappen. Google gemmer dine data som anvendelsesprofiler og bruger dem med reklame, markedsanalyse, og/eller behovsorienteret udformning af deres website som formål. En sådan analyse foregår især (selv for brugere, der ikke er logget ind) for at levere behovsorienteret reklame og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores website. Du har en indsigelsesret mod dannelsen af disse brugerprofiler, men du skal henvende dig til Google for at udøve denne. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, s. 1, litra a, b og f, GDPR. 

Yderligere informationer om formålet med og omfanget af dataindsamlingen og -behandlingen hos plugin-udbyderen får du i udbyderens databeskyttelseserklæring. Der får du også flere informationer om dine rettigheder i den forbindelse og om indstillingsmuligheder til beskyttelse af din privatsfære: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler også dine personrelaterede data i USA og har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework