Databeskyttelseserklæring & cookies

Når vi behandler oplysninger, som du kan identificeres personligt med ("personoplysninger"), er beskyttelsen af data og dit privatliv et vigtigt anliggende for os. I det følgende informerer vi dig som registreret om behandlingen af disse data, når du bruger vores hjemmeside:

GLORIA Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

1. Generelle informationer om indsamlingen af personrelaterede data

1.1 Generelt

Principielt er indsamlingen, behandlingen og brugen af personrelaterede data til brugen af vores internetpræsentation begrænset til det nødvendige omfang og de nødvendige data. Personrelaterede data er alle data, der kan relateres til dig personligt, f.eks. navn, adresse, e-mailadresser, brugeradfærd.

Hvis du kontakter os per e-mail eller via en kontaktformular, gemmer vi de data (e-mailadresse, evt. navn, adresse etc.), du har meddelt os frivilligt, for at besvare dine spørgsmål. De i den forbindelse fremkomne data sletter vi, når lagringen ikke mere er nødvendig, eller vi begrænser behandlingen, hvis der eksisterer lovbestemte opbevaringspligter. 

Hvis vi overdrager enkelte funktioner i vores tilbud til servicevirksomheder eller ønsker at bruge dine data til reklameformål, informerer vi dig detaljeret om de enkelte procedurer nedenfor. Samtidig nævner vi også de fastlagte kriterier for lagringstiden.

1.2 Ansvarlig instans

Controller

Den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger på dette websted er:

Gloria Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7
58456 Witten
Tlf.: + 49 (2302) 700 0
E-mail: info[at]gloria-garten.com

 

Databeskyttelsesansvarlig

Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på følgende måde:

Adlex GmbH
Huestraße 23
D - 44791 Bochum
Telefon: +49 (234) 9136120
E-mail: dsb[at]adlex.de

2. Retsgrundlag

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger udelukkende på et juridisk grundlag, især på grundlag af EU's generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

Hvis vi indhenter dit samtykke til behandling af operationer til specifikke behandlingsformål, er retsgrundlaget for behandlingen art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR.

Hvis vi har brug for dine personoplysninger for at opfylde en kontrakt, der er indgået med dig (f.eks. levering af varer, levering af tjenesteydelser), sker behandlingen på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. b) GDPR. Dette gælder også for behandlinger, der er direkte forbundet hermed, f.eks. behandling af forespørgsler om vores produkter, tjenester eller priser.

Hvis vi behandler dine personoplysninger på grundlag af lovbestemte forpligtelser, sker det på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. c) GDPR.

Hvis vi har brug for dine personoplysninger for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser, sker behandlingen på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. d) GDPR.

Uanset de ovennævnte retsgrundlag behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f) GDPR, hvis behandlingen er nødvendig for at varetage en legitim interesse fra vores side eller en tredjeparts side, forudsat at dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud for dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder.

3. Indsamling af personrelaterede data i forbindelse med besøg på vores website

Når du bruger vores websted, behandles og lagres de data, som din browser sender til os, på vores server. Disse data er nødvendige for at kunne levere indholdet og tjenesterne på vores websted og bruges til at vise webstedet korrekt og til at sikre sikkerhed og stabilitet. Normalt drejer det sig om følgende data:
 

 • IP-adresse
 • Dato og klokkeslæt for anmodningen
 • Indholdet af anmodningen / sidevalget
 • Mængden af overførte data
 • Forskel i tidszone i forhold til Greenwich Mean Time (GMT)
 • Adgangsstatus / Http-statuskode
 • Referrer URL / oprindeligt websted
 • Overført datamængde
 • Type, sprog og version af den anvendte webbrowser
 • Operativsystem
   

Disse data bruges ikke af os til at etablere en forbindelse til dig.

Personoplysninger slettes normalt automatisk efter 14 dage, medmindre der er en anden juridisk grund til at kræve en længere opbevaring.

Derudover behandler vi alle andre personoplysninger, som du giver os i forbindelse med brugen af vores websted, begrænset af formålet med behandlingen (f.eks. kontaktforespørgsler, loginoplysninger, uploads).

4. Tjenesteudbydere

Hvis vi ønsker at bruge kontraherede tjenesteudbydere til enkelte funktioner i vores tilbud eller bruge dine data til andre formål, vil vi informere dig nedenfor eller via udbyderen om de respektive processer. Hvis det er nødvendigt, eksisterer der en lovpligtig behandlingskontrakt med udbydere, der behandler data på vores vegne inden for formålet med behandlingen.

5. Cookies

På vores websted bruger vi såkaldte "cookies". Cookies er tekstfiler, der overføres fra en server til din computers harddisk og forbliver der i sessionens varighed eller indtil de slettes, afhængigt af typen af cookie og indstillingerne i din internetbrowser, og gennem hvilke visse individualiseringsoplysninger overføres til os.

Cookies bruges til at gemme dit system og oplysninger om brugen af vores websted. De kan også indeholde en unik identifikator, som gør det muligt for os og andre udbydere af websider at skelne dit system fra andre systemer og genkende det næste gang du besøger os.

Med disse funktioner ønsker vi at sikre og øge brugervenligheden og funktionaliteten af vores websted.


Til dette formål bruger vi følgende til vores websted:

Nødvendige cookies

Vi bruger "nødvendige cookies" for at muliggøre en omfattende brug af dette websted. Det drejer sig især om korrekt visning af indholdet.

Cookies til ydeevne

Det er cookies, der er nødvendige for at optimere vores hjemmesides ydeevne. Oplysninger om den måde, som vores websted bruges på, evalueres for at forbedre brugeroplevelsen. Evalueringen foretages anonymt.

Funktionelle cookies

Funktionelle cookies er nødvendige for at sikre, at de tekniske moduler fungerer. Her tilbydes brugeren forbedrede, personlige funktioner i det omfang, han/hun ønsker det.
 

Cookies til markedsføring, målretning eller analyse

Det er også muligt at anvende cookies til markedsføring eller målretning. Disse bruges til at målrette brugerne efter deres interesser og dermed til at gøre visningen af reklamer mere specifik. Sådanne oplysninger og besøg på reklametilbuddene kan evalueres og deles med tredjeparter for at forbedre tredjeparters målretning og reklamer, men også de enkelte hjemmesiders funktionalitet. Til denne behandling indhenter vi særskilt dit samtykke, medmindre oplysningerne behandles anonymt.

I det omfang der anvendes analysetjenester på vores websted, er dette normalt forbundet med indstillingen af en eller flere cookies, der registrerer og sporer din brugeradfærd. Der indsamles bl.a. data om dig og dit system, dit besøg på vores websted (f.eks. indhold, interesser, køb, klik og besøgsvarighed), besøg på tidligere eller efterfølgende websteder og brug af reklamer. Behandlingen af oplysningerne er anonymiseret, medmindre du har givet dit samtykke til behandling af de reelle data. Fra denne samtykkeerklæring vil du også modtage flere oplysninger om de indsamlede data.

 

I detaljer bruger vi:

 • Midlertidige cookies

Forbigående cookies slettes automatisk, når du lukker din browser eller logger ud. Det drejer sig især om sessionscookies. De gemmer et såkaldt sessions-id, som kan bruges til at henføre forskellige anmodninger fra din browser til sessionen. Når du vender tilbage til vores hjemmeside, kan dit system genkendes.

 • Vedvarende cookies

Vedvarende cookies slettes eller slukkes automatisk efter et individuelt angivet tidsrum. De bruges til at genkende dit system, selv efter at sessionen er afsluttet.

 • Cookies fra tredjeparter

Vi bruger analytiske cookies til at overvåge den anonyme brugeradfærd på vores websted. Derudover bruger vi reklamecookies. Med disse cookies kan brugeradfærd spores med henblik på reklame og målrettet markedsføring. Cookies til sociale medier gør det muligt for os at oprette forbindelse til dine sociale netværk og dele indhold fra vores websted i dine netværk. Til denne behandling indhenter vi dit samtykke særskilt, medmindre dataene behandles anonymt.

Retsgrundlaget for cookies, der er absolut nødvendige for at kunne levere den udtrykkeligt ønskede service til dig, er § 25 stk. 2 nr. 2 TTDSG (= tysk lov om databeskyttelse inden for telekommunikation og telemedier). Enhver brug af cookies, som ikke er teknisk absolut nødvendig til dette formål, udgør en databehandling, som kun er tilladt med dit udtrykkelige samtykke. Dette gælder især for brugen af reklame-, målretnings- eller analysecookies.

Du kan til enhver tid forhindre eller slå brugen af cookies fra ved at vælge de relevante indstillinger for den anvendte internetbrowser. Du kan til enhver tid slette allerede lagrede cookies. Uden cookies kan forskellige funktioner på vores websted dog være begrænsede eller slet ikke kunne anvendes.

Derudover bør du af og til slette browserhistorikken manuelt for at fjerne eksisterende cookies.

Du kan også finde flere oplysninger i cookie-banneret på dette websted.

6. E-mail / kontaktformular

Hvis du kontakter os via e-mail eller en kontaktformular, behandler vi de oplysninger, du har givet os, for at kunne besvare dine spørgsmål. I det omfang opbevaringen ikke længere er nødvendig, sletter vi de overførte data eller begrænser behandlingen. Dette er afhængigt af lovmæssige opbevaringspligter.

7. Knap til opkald

Hvis du kontakter os via Call-Button og telefonopkald, behandler vi de oplysninger, du oplyser, især dit telefonnummer, for at kunne behandle din anmodning om kontakt. Alternativt skal du ringe med skjult nummer.

8. Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, vil de oplysninger, du giver os, udelukkende blive brugt til dette formål. For en effektiv tilmelding skal du have en gyldig e-mailadresse. For at sikre, at tilmeldingen rent faktisk er foretaget af dig, sender vi først en e-mail til den angivne e-mailadresse efter tilmeldingen og beder dig om at bekræfte tilmeldingen. Ved at bekræfte registreringen meddeler du os, at du er indforstået med registreringen (såkaldt dobbelt opt-in-procedure). Vi registrerer din tilmelding til nyhedsbrevet, afsendelsen af bekræftelses-e-mailen og modtagelsen af din bekræftelse.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi evaluerer din brugeradfærd, når vi sender nyhedsbrevet. Til denne evaluering indeholder de e-mails, der sendes, såkaldte web beacons eller tracking pixels, som er enkeltpixel-billedfiler, der gemmes på vores hjemmeside. Til evalueringerne forbinder vi de førnævnte data og web beacons med din e-mailadresse og et individuelt ID. Links i nyhedsbrevet indeholder også dette ID. Dataene indsamles kun pseudonymt, dvs. at ID'erne ikke er forbundet med dine andre personlige data, en direkte personlig reference er udelukket.

Du kan til enhver tid opsige din tilmelding til nyhedsbrevet og tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af data, der er gemt med henblik på udsendelse af nyhedsbrevet. Til dette formål findes der et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Du kan også afmelde dig direkte via vores websted eller ved at kontakte os via de ovennævnte kontaktmetoder.

9. Registrering og login

Du har mulighed for at registrere dig på vores websted og logge ind. I den forbindelse vil du blive bedt om at give os de personoplysninger, som kan ses af indtastningsmaskerne, som derefter vil blive overført til os. Disse data indsamles og opbevares af os udelukkende til intern brug og til vores egne formål. Vi kan sørge for, at disse data videregives til tredjemand, f.eks. til en tjenesteudbyder eller en ordrebehandler til afvikling af kontraktforholdet, som også anvender personoplysningerne udelukkende til intern brug, der kan henføres til os.

Når du registrerer dig og logger ind på vores websted, kan din IP-adresse, datoen og tidspunktet for registreringen også blive gemt. Dette sker med henblik på at forhindre misbrug af vores tjenester og om nødvendigt skabe mulighed for at efterforske strafbare handlinger.

Hvis du frivilligt stiller personoplysninger til rådighed for os, tjener behandlingen til at tilbyde dig indhold eller tjenester, som af faktuelle årsager kun kan tilbydes registrerede brugere. Du har til enhver tid mulighed for at ændre de personoplysninger, som du har opgivet ved registreringen, eller for at få dem slettet fuldstændigt.

Vi vil til enhver tid informere dig om, hvilke af dine personoplysninger vi har gemt. Vi retter eller sletter dine oplysninger efter anmodning, medmindre vi er lovmæssigt forpligtet til at opbevare dem.

10. Brug af vores reservedelsshop

Hvis du ønsker at bestille i vores reservedelsshop (shop.gloriagarten.de), kræver indgåelsen af kontrakten, at du oplyser dine personlige data, som vi har brug for til afviklingen af din bestilling. Nødvendige obligatoriske oplysninger til afviklingen af kontrakterne er markeret særskilt, andre oplysninger er frivillige. De data, du har oplyst, behandler vi for at afvikle din bestilling. I den forbindelse kan vi videregive dine betalingsdata til vores faste bankforbindelse. Retsgrundlaget for dette er art. 6, stk. 1, s. 1, litra b, GDPR.

Du kan frivilligt oprette en kundekonto, hvorigennem vi kan gemme dine data til andre indkøb senere. Når du opretter en konto under „Registrering“, gemmes de data, du har oplyst, med mulighed for tilbagekaldelse. Alle andre data, inklusive din brugerkonto, kan du altid slette i kundeområdet.

Vi kan desuden behandle de data, du har oplyst, for at informere dig om flere interessante produkter fra vores udvalg eller sende dig e-mails med tekniske informationer.

På grund af handels- og skatteretlige retningslinjer er vi forpligtet til at gemme dine adresse-, betalings- og bestillingsdata i ti år. Vi begrænser dog behandlingen efter [to år], dvs. dine data anvendes kun til overholdelse af de lovmæssige forpligtelser.

For at undgå, at tredjepart får uberettiget adgang til dine personlige data, især økonomiske informationer, krypteres bestillingsforløbet med TLS-teknik.

11. Online ordrebehandling / butik

Hvis du frivilligt giver os personlige oplysninger, når du afgiver en ordre eller registrerer en kundekonto, gemmer og behandler vi oplysningerne. Hvis det er angivet i indtastningsformularen, er disse felter obligatoriske, fordi vi har brug for oplysningerne for at behandle din kontaktanmodning, for at åbne din kundekonto eller for at behandle kontrakten. Omfanget af de indsamlede data kan ses af indtastningsformularerne.

Vi bruger oplysningerne til at behandle dine henvendelser og til at behandle kontrakten. Så snart behandlingen af kontrakten er afsluttet, eller din kundekonto er slettet, vil dine data blive begrænset til yderligere behandling og slettet efter udløbet af de lovbestemte opbevaringsfrister, hvis du ikke udtrykkeligt har givet dit samtykke til yderligere brug af dine data, eller hvis vi forbeholder os retten til at bruge dataene inden for rammerne af lovbestemte bestemmelser. Du kan til enhver tid få slettet din kundekonto ved at sende os en besked.

Vi videregiver dine oplysninger til en virksomhed, der har fået til opgave at behandle eller levere vores varer, i det omfang det er nødvendigt for behandlingen. I dette tilfælde modtager du juridiske oplysninger via den pågældende partner.

12. Behandling af betalinger

I forbindelse med ordrebehandling tilbydes forskellige betalingstjenester. Bemærk venligst, at oplysninger om ordren, modtageren og omkostningerne videregives til det valgte betalingsfirma med henblik på betalingsbehandling.

Oplysninger om betalingsformidlerens databehandling findes i dennes databeskyttelsesregler.

I tilfælde af betalingsbehandling af PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, henvises til www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

13. Udvidelse af garantien

Du har mulighed for at registrere dig for en garantiforlængelse på vores websted. Dette er muligt på de betingelser, der er beskrevet på www.gloriagarten.de/gloriafriends/. I den forbindelse vil du blive bedt om at angive de personlige data, der er vist i indtastningsmaskerne, og disse data vil blive overført til os. Disse data indsamles og opbevares af os udelukkende til intern brug og til vores egne formål. Vi kan sørge for, at disse data videregives til tredjeparter, f.eks. med henblik på afvikling af kontraktforholdet til en tjenesteudbyder eller en ordrebehandler, som ligeledes udelukkende anvender personoplysningerne til intern brug, som kan tilskrives os.

Når du registrerer dig, kan din IP-adresse, datoen og tidspunktet for registreringen også blive gemt. Dette sker med henblik på at forhindre misbrug af vores tjenester og om nødvendigt for at gøre det muligt at efterforske strafbare handlinger.

Hvis du frivilligt giver os personoplysninger, tjener behandlingen det formål at tilbyde dig indhold eller tjenester, som kun kan tilbydes autoriserede brugere af ovennævnte årsager. Du har til enhver tid mulighed for at ændre de personlige data, der er opgivet under registreringen, eller at få dem slettet helt.

Vi vil til enhver tid give dig oplysninger om, hvilke af dine personoplysninger vi har gemt. På anmodning vil vi rette eller slette dine data, medmindre vi er lovmæssigt forpligtet til at opbevare dem.

14. Google Analystics

På vores websted bruger vi Google Analytics, et sporingsværktøj fra Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics anvender såkaldte "cookies" (se ovenfor under "cookies"), som gemmes på din computer og muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De således genererede oplysninger om din brug af vores hjemmeside overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes der. På grund af aktiveringen af IP-anonymisering på dette websted vil din IP-adresse dog forinden blive forkortet af Google inden for EU's medlemsstater eller i andre kontraherende stater til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne af operatøren af dette websted vil Google bruge disse oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere yderligere tjenester i forbindelse med brugen af webstedet og internetbrug til operatøren af webstedet. Den IP-adresse, som din internetbrowser overfører i forbindelse med Google Analytics, vil ikke blive slået sammen med andre Google-data.

De data, der sendes og er knyttet til cookies, brugergenkendelse (f.eks. bruger-id) eller reklame-id'er, slettes automatisk efter 14 måneder.  Data, hvis opbevaringsperiode er nået, slettes automatisk en gang om måneden. Yderligere oplysninger om databeskyttelse kan findes på https://policies.google.com/privacy.

Du kan desuden forhindre, at Google indsamler data genereret af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse) og at Google behandler disse data ved at downloade og installere browser-plugin'et, som er tilgængeligt på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

15. Google Maps

På vores websted bruger vi Google Maps API, en online korttjeneste fra Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), til visuel visning af geografiske oplysninger.

Ved brug af Google Maps indsamler, behandler og bruger Google også data om besøgendes brug af kortfunktioner. Nærmere oplysninger om Googles databehandling kan findes i Googles privatlivspolitik.

Her kan du også ændre dine indstillinger for beskyttelse af personlige data i Data Privacy Center, se policies.google.com/privacy.

16. Google-skrifttyper

På vores websted bruger vi Google Fonts skriftbibliotek for at vise indholdet korrekt og grafisk tiltalende, uanset hvilken internetbrowser der anvendes. Google Fonts er en tjeneste fra Google, LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Når skriftbiblioteket tilgås ved at åbne vores websted, sker det lokalt. Ellers og kun efter samtykke etableres der automatisk en forbindelse til Googles servere, normalt til servere i USA. I dette tilfælde er det muligt, at dette kan medføre, at der overføres data til Google, f.eks. hvilke internetsider du har tilgået, adgangstidspunktet, din IP-adresse og hvilken internetbrowser du bruger. Yderligere oplysninger og oplysninger om databeskyttelse findes på policies.google.com/privacy.

17. Google AdWords

Vores websted bruger Google AdWords med Google Conversion Tracking, en tjeneste fra Google, LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), se policies.google.com/privacy. Hvis du er kommet til vores hjemmeside via en reklame, der er placeret af Google, placerer Google AdWords en cookie på din computer.

Dette gør det muligt for os og Google at genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet ledt til den pågældende side. Cookies kan ikke spores via AdWords-kunders websteder. Efter 30 dage mister disse cookies deres gyldighed og bruges ikke til personlig identifikation. Konverteringsstatistikker fortæller kunderne det samlede antal brugere, der har klikket på deres annonce og er blevet dirigeret til en side, der er mærket med et konverteringssporingstag. Indstillingen af en cookie kan afvises via browserindstillingerne. Dette kan føre til funktionsbegrænsninger på webstedet.

18. Google Remarketing

Vores websted bruger Google Remarketing, Adsense, Tag Manager, Google Search Console eller lignende funktioner fra Google, LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Disse funktioner bruges til at analysere de besøgendes adfærd og interesser.

Google bruger cookies til at oprette interesse-relaterede annoncer. Disse cookies bruges til at registrere besøg på webstedet og anonymiserede data om brugen af det.

Hvis du besøger et andet websted i Google-netværket, vil du få vist reklamer, der med stor sandsynlighed tager hensyn til tidligere tilgængelige oplysninger. Dine data kan muligvis også blive overført til USA.

Behandlingen finder sted på grundlag af en legitim interesse i at målrette de besøgende på webstedet med reklamer for at opfylde gensidige markedsføringsinteresser.

Du kan permanent deaktivere Googles brug af cookies ved at bruge følgende link og downloade og installere plug-in'et, som du finder der: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en

Desuden kan du deaktivere brugen af cookies i software fra tredjeparter.

Du kan finde oplysninger om disse tjenester og den tilhørende fortrolighedspolitik på: https://www.google.com/privacy/ads/.

19. Facebook Remarketing

Vores websted bruger remarketingfunktioner fra Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Denne funktion bruges til at analysere vores onlinetilbud for at optimere forretningsaktiviteterne. Dette gør det muligt at bestemme de besøgende som målgruppe for vores tilbud med henblik på præsentation af reklamer og at styre reklamer i overensstemmelse med deres interesser. Det betyder, at det overføres til Facebook-serveren, hvilke af vores sider du har besøgt. Hvis du besøger Facebook som en logget bruger, vil du efterfølgende blive præsenteret for personlige, interesse-relaterede reklamer.

Du kan begrænse disse annoncer på din Facebook-konto.

Du kan finde flere oplysninger i Facebooks datapolitik på www.facebook.com/about/privacy/.

20. Adform

Adform er en tjeneste, der bruges til at analysere brugeradfærd, især til anonymt at knytte tilbud og reklamer til specifikke kundeinteresser. Udbyderen er Adform A/S, Silkegade 3B, ST. & 1st, 1113 København, Danmark, se site.adform.com/privacy-center/overview/.

21. Trusted Shops

For at vise Trusted Shops kvalitetsmærket og eventuelle vurderinger, der måtte være indsamlet, samt for at tilbyde Trusted Shops-produkter til køberne, efter at de har afgivet en ordre, er Trusted Shops-tillidsmærket blevet integreret på dette websted for at reklamere for vores tilbud på den bedst mulige måde. Dette er et tilbud fra Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.

Når tillidsmærket kaldes op, gemmes der en serverlogfil, som indeholder IP-adressen, dato og klokkeslæt for opkaldet, mængden af overførte data og den anmodende udbyder (adgangsdata) og dermed dokumenterer opkaldet. Disse adgangsdata bliver ikke evalueret og slettes senest syv dage efter afslutningen af sidebesøget.

Yderligere personoplysninger vil blive overført til Trusted Shops, hvis Trusted Shops-tjenesterne anvendes efter en bestilling, eller hvis Trusted Shops-tjenesterne allerede anvendes. Se i den forbindelse www.trustedshops.de/impressum/.

22. Youtube

Vi bruger indlejrede YouTube-videoer på vores websted. YouTube er en tjeneste fra YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA ("YouTube"). Når du besøger en side med en indlejret YouTube-video, oprettes der en forbindelse til YouTube-servere.

Dette fortæller YouTube, hvilke sider du besøger. Hvis du er logget ind på din YouTube-konto, kan YouTube også knytte disse oplysninger personligt til dig. Du kan forhindre dette ved at logge ud af din YouTube-konto på forhånd. Når en video startes, bruger YouTube cookies (se "Cookies" ovenfor) til at indsamle data om din brugeradfærd. Du kan forhindre dette ved at blokere lagringen af cookies i din internetbrowser. Yderligere oplysninger og oplysninger om databeskyttelse kan findes på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

23. Sociale medier

Vi indsamler ikke selv personlige data ved hjælp af de viste sociale plugins eller gennem deres brug, fordi vi bruger simple link- eller 2-klik-løsninger. Dette tjener til at forhindre, at data overføres til tjenesteudbyderne uden brugerens viden. En sådan overførsel finder kun sted, når linket er blevet anvendt, og der er foretaget et login i brugerprofilen. Derefter oprettes der en forbindelse til den pågældende platform. Data kan derefter overføres til tjenesteudbyderen og gemmes der med henblik på at forbinde interesser og tilbud. Følgende udbydere er tilgængelige:

24. Varighed af behandling og sletning

Dine oplysninger vil kun blive behandlet, så længe det er nødvendigt for at nå de ovennævnte behandlingsformål; med henblik herpå gælder de retsgrundlag, der er angivet i forbindelse med behandlingsformålene, tilsvarende.

Vi sletter eller blokerer personoplysninger i overensstemmelse med de juridiske krav efter udløbet af en af de ovenfor beskrevne perioder, hvis der ikke er angivet nogen periode, så snart de ikke længere er nødvendige til de her nævnte formål eller en lovbestemt opbevaringsperiode udløber.

25. Dataoverførsel

Vi videregiver kun dine personlige oplysninger til tredjeparter, hvis:

 • du har givet dit udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med art. 6 stk. 1 lit. a) GDPR,
 • dette er lovligt tilladt og i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 lit. b) GDPR, er nødvendig for opfyldelsen af et kontraktforhold med dig eller gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse,
 • i henhold til art. 6, stk. 1 lit. c) GDPR er der en retlig forpligtelse til at videregive oplysningerne,
 • vi er lovmæssigt forpligtet til at videregive oplysninger til statslige myndigheder, f.eks. skattemyndigheder, socialsikringsmyndigheder, sygeforsikringsselskaber, tilsynsmyndigheder og retshåndhævende myndigheder,
 • videregivelsen er nødvendig i overensstemmelse med artikel. 6 stk. 1 lit. f) GDPR for at sikre legitime virksomhedsinteresser og for at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare retskrav, og hvis der ikke er grund til at antage, at du har en overordnet beskyttelsesværdig interesse i, at dine data ikke videregives,
 • i overensstemmelse med artikel. 28 GDPR bruger vi eksterne tjenesteudbydere, såkaldte kontraktdatabehandlere, som er forpligtede til at behandle dine data med den fornødne omhu.

 

Når vi overfører data til eksterne organer i tredjelande, dvs. uden for EU, sikrer vi, at disse organer behandler dine personoplysninger med samme omhu, som de ville gøre det inden for EU.

Oplysningerne vil kun blive overført til lande, hvor EU-Kommissionen har bekræftet et passende beskyttelsesniveau, eller hvis vi sikrer en omhyggelig behandling af personoplysninger ved hjælp af kontraktlige aftaler og passende garantier.

26. Den registreredes rettigheder

Hvis vi behandler dine personoplysninger, er du en registreret person i henhold til GDPR og har følgende rettigheder over for os som dataansvarlig:

 • ret til oplysninger om formålet med behandlingen, dens art, omfang og varighed (artikel 15 i GDPR)
 • ret til at få berigtiget de lagrede data (artikel 16 i GDPR)
 • ret til sletning af lagrede data (artikel 17 i GDPR)
 • retten til at begrænse behandlingen af oplysninger (artikel 18 i GDPR)
 • en ret til, at datamodtagerne bliver informeret af os som dataansvarlig med hensyn til udøvelsen af retten til rettelse, sletning og begrænsning af behandlingen (art. 19 GDPR)
 • retten til at kunne overføre data i maskinlæsbar form (artikel 20 i GDPR)
 • ret til at gøre indsigelse mod databehandling (artikel 21 i GDPR)
 • en ret til at tilbagekalde erklæringen om samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen (artikel 7, stk. 3, i GDPR)
 • en ret til ikke at deltage i en automatiseret afgørelse (artikel 22 i GDPR)
 • en ret til at klage til en tilsynsmyndighed (artikel 77 i GDPR)

Du kan kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, som er anført ovenfor, til dette formål.

27. Zementa (Pixel)

Vi bruger cookies fra Zemanta Inc, 33 West 17th Street, Midtown, New York 10011 (et Outbrain-selskab), hvis du har givet dit samtykke til dette, før du besøger dette websted i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra a). DSGVO har givet. Ved at bruge disse cookies tildeles hver slutbruger et unikt bruger-ID, der muliggør personlig sporing af brugere. Slutbrugerens IP-adresse, geografiske placering og enhedsidentifikator samt brugerens brugeradfærd på tværs af websteder behandles også for at vise målrettede annoncer til brugere, der matcher den respektive brugers interesser.

Hvis du har givet samtykke til behandling af dine personlige data ved hjælp af Zemanta-cookies og ønsker at trække dit samtykke tilbage på et senere tidspunkt, kan du ændre dine cookie-indstillinger på denne side (scroll op). Du har også mulighed for at ændre dine browserindstillinger. Se følgende link for trinvise instruktioner om, hvordan du deaktiverer cookies. For information om, hvordan du alternativt kan trække dit samtykke til interessebaseret onlineannoncering via Zemanta tilbage, besøg venligst www.zemanta.com/opt-out. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Zemanta kan findes på:

https://www.zemanta.com/legal/privacy/.