Kølevandstilførsel

Inden for Anlægs- og byggevirksomhed, stålkonstruktioner og i forbindelse med saneringsarbejde på facader er GLORIA-vandtilførselssprøjter et pålideligt hjælpemiddel til blandet andet at forsyne diamant-kerneboremaskiner med kølevand kontinuerligt.

Hold hovedet koldt!

Karakteristisk for GLORIA-vandtilførselssprøjten type 415 er de fleksible anvendelsesmuligheder. Den kan sluttes til såvel håndstyrede vådboremaskiner som vådboremaskiner i borestandere og skæremaskiner og lignende udstyr.

Vandtilførselssprøjten er fremstillet af pladestål med en indvendig kunststofbelægning af høj kvalitet. Den beskytter beholderen mod korrosion. En påfyldningsvolumen på 10 l, et maksimalt driftstryk på 6 bar og en tilslutningsslange, der er omfattet af leveringen, gør type 415 til et arbejdsredskab med et fremragende udstyr. 

Anvendelse