Fjerne ukrudt

Det er en tidskrævende opgave for enhver haveejer at fjerne irriterende ukrudt fra indkørslen, stengange, terrassen eller græsplænen i gården. Og ofte er den vilde vækst tilbage efter blot et par uger. Et bredt udvalg af GLORIA-udstyr er en praktisk løsning her.

Effektiv ukrudtsbekæmpelse

Ukrudtsbekæmpelse er et problem, der påvirker alle haveelskere, men den måde, det håndteres på, er vidt forskellig. At bruge kemikalier ser ofte ud til at være den nemmeste løsning, men det er ikke altid tilladt på asfalterede udendørsarealer.

Termisk ukrudtsbekæmpelse byder på et praktisk og miljøvenligt alternativ, som helt giver afkald på brugen af kemiske midler. Ukrudtet behandles med en op til 650° C varm varmestråle eller en op til 1200° C varm gasflamme.

En anden metode er mekanisk bekæmpelse af ukrudt. Med de batteri- og eldrevne børster i produktlinien BrushSystem stiller GLORIA fem innovative produkter fra området inden for mekaniske overflade- og fugerengøring i kampen mod uønsket ukrudt til rådighed. Ukrudtsfugebørsten WeedBrush og WeedBrush li-on samt multifiunktionelle børster MultiBrush li-on PLUS og MultiBrush speedcontrol PLUS med integreret værktøjsskifter byder på et stort udvalg af hjælpere i haven.

MultiBrush-enhederne er også meget nyttige til at fjerne ukrudt i græsplæner. Når ukrudt på plæner bliver synlig, skal der handles hurtigt, inden den vokser ukontrolleret.  GLORIA plæneluftervalse og en kultivatorvalse er den ideelle hjælper til fjernelse af mos og ukrudt fra plænen. 

Sprøjtning med specielle ukrudtsmidler er kun tilladt med godkendte og brugsklare eddikeopløsninger og herbicider. GLORIA håndsprøjte Hobby 125 PLUS og tryksprøjte prima 5 PLUS er udstyret med syrefaste pakninger og udmærket egnet til dette. 

Ingen ukrudt i hele haven
GLORIA tilbyder endda et praktisk alternativ til den trivielle manuelle lugning af blomsterbede. Gardenboy PLUS løsner jorden med sine ståltænder, mens brugeren fjerner ukrudtet sammen med deres rødder. Så tager du bare planterne op, og du er færdig!