Ukrudtsbekæmpelse

Det er en tidskrævende opgave for enhver haveejer at fjerne irriterende ukrudt fra indkørslen, stengange, terrassen eller græsplænen i gården. Og ofte er den vilde vækst tilbage efter blot et par uger. Et bredt udvalg af GLORIA-udstyr er en praktisk løsning her.

Effektiv ukrudtsbekæmpelse

Brugen af kemi til ukrudtsbekæmpelse synes ofte at være den nemmeste løsning. Mange brugere ved ikke, at brug af kemiske og også mange økologiske midler, der ikke er godkendt (eddike og salt), er forbudt på befæstede arealer.

Termisk ukrudtsbekæmpelse byder på et praktisk og miljøvenligt alternativ, som helt giver afkald på brugen af kemiske midler. Ukrudtet behandles med en op til 650° C varm varmestråle eller en op til 1000° C varm gasflamme.

Med de batteri- og eldrevne børster i produktlinien BrushSystem stiller GLORIA fem innovative produkter fra området inden for mekaniske overflade- og fugerengøring i kampen mod uønsket ukrudt til rådighed. Ukrudtsfugebørsten WeedBrush og WeedBrush li-on samt multifiunktionelle børster MultiBrush li-on og MultiBrush speedcontrol med integreret værktøjsskifter byder på et stort udvalg af hjælpere i haven.

For Ukrudtsbekæmpelse i plæner er MultiBrush apparater også til stor nytte. Når ukrudt på plæner bliver synlig, skal der handles hurtigt, inden den vokser ukontrolleret.  GLORIA plæneluftervalse og en kultivatorvalse er den ideelle hjælper til fjernelse af mos og ukrudt fra plænen. 

Sprøjtning med specielle ukrudtsmidler er kun tilladt med godkendte og brugsklare eddikeopløsninger og herbicider. GLORIA håndsprøjte Hobby 125 PLUS og tryksprøjte prima 5 PLUS er udstyret med syrefaste pakninger og udmærket egnet til dette. Vær opmærksom på, at ukrudtsbekæmpelsesmidler kun må anvendes på arealer, der benyttes til landbrug, skovbrug eller som gartnerier. Anvendelse på andre arealer såsom garagetilkørsler, fortove eller parkeringspladser er forbudt.