Algefjerner

Varenr. 001140.0000

 • 1 l indhold
 • Rækker til over 80 m2
 • Koncentreret rensemiddel til fjernelse af grønne belægninger og alger
 • Virker hurtigt og selvstændigt
 • Langtidsvirkende - forsinker nye belægninger

Få dette produkt her:

Produkt information

Algefjerner til rensning af sten, beton, mørtel, træ, skifer, tegl, hård gummi og mange andre overflader. Fjerner nemt grønne belægninger og alger, virker hurtigt og selvstændigt. Med effektiv langtidsvirkning, der modvirker nye belægninger betydeligt. Koncentratet rækker ved forbrug på 75 – 100 ml til 1 l vand til over 80 m².

Brug det biocidholdige produkt med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationerne før brug.

Risikoangivelser:
Forårsager alvorlig øjenirritation
Forårsager hudirritation
Meget giftigt for vandlevende organismer
Giftigt med langvarige virkninger for vandlevende organismer


Matchende produkter

FoamyClean 100

Sprøjte til udlægning af rengøringsskum

 • 1 l indhold
 • Pakninger af FKM
 • Flad spaltedyse

FoamMaster FM 10

Sprøjte til udlægning af rengøringsskum

 • 1 l indhold
 • Pakninger af FKM
 • Variabel skumningsgrad

FoamMaster FM 10 FLEX

Sprøjte til udlægning af rengøringsskum

 • 1 l indhold
 • Pakninger af FKM
 • Drejelig plasticlanse

Få dette produkt her:

AutoPump sæt

Tryksprøjte med
integreret eldrevet pumpe

 • 5 l indhold
 • Maks. driftstryk 1,5 bar
 • Manuel pumpning er ikke nødvendig