Ustanovenia o ochrane osobných údajov

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7
D-58456 Witten

 

§ 1 Všeobecné informácie

 

Vaše osobné údaje (napr. oslovenie, meno, adresa, e-mailová-adresa, telefónne číslo, bankové spojenie, číslo kreditnej karty)u nás spracované v súlade s ustanoveniami nemeckého zákona o ochrane údajov. Nasledujúce ustanovenia informujú o druhu, rozsahu a účele zhromažďovania, spracovania a používania osobných údajov. Tieto Zásady ochrany súkromia sa vzťahujú len na naše webové stránky. Ak ste cez odkazy na našich stránkach presmerovaní na iné stránky, informujte sa u týchto o manipuláciu s Vašimi údajmi.

 

§ 2 Automatický zber dát

 

Z technických príčin budú zhromažďované o.i. nasledovné údaje, ktoré nám Váš internetový prehliadač posiela:

- typ a verzia prehliadača
- používaný operačný systém
- webstránka, z ktorej ste nás navštívili (odporúčacia stránka)
- stránka, ktorú si prezeráte
- dátum a čas vašej návštevy
- Vaša IP (Internet Protokol) adresa.

Tieto anonymné dáta sa uložia oddelene od Vašich zadaných osobných údajov a nevykazujú tak žiaden vzťah k určitej osobe. Údaje sa spracujú pre štatistické účely s cieľom optimalizovať naše webové stránky a ponuku.

Na tento účel používame software Google® Analyitcs. Odkaz na ochranu osobných údajov v Google nájdete na nasledovnej stránke: www.google.com/intl/sk/privacy.html

 

§ 3 Inventárne údaje

 


Vaše
osobné údaje, ak je to potrebné pre zistenie obsahu alebo zmeny zmluvného vzťahu (inventárnych údajov), budú použité výhradne pre plnenie zmluvy. Vaše meno a adresa musia byť napríklad poskytnuté dodávateľovi aby Vám bol schopný doručiť tovar. Bez vášho výslovného súhlasu alebo právneho základu nebudú vaše osobné údaje poskytnuté tretím stranám mimo rámca plnenia zmluvy. 

Na vyžiadanie príslušných orgánov sa môžu v určitých prípadoch poskytnúť informácie o inventárnych údajoch - na účely presadzovania práva, bezpečnosti zo strany policajných orgánov, pre plnenie zákonných povinností úradov ústavnej ochrany štátnej vlády, Spolkovej spravodajskej služby alebo vojenských orgánov alebo ak si to vyžaduje presadzovanie práv duševného vlastníctva.

 

§ 4 Používateľské dáta

 

Vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné pre využitie a fakturáciu našej ponuky (používateľské dáta) sa používajú ku realizácii zmluvy. Pod používateľské dáta spadajú najmä vaše identifikačné údaje, údaje o začiatku, konci a rozsahu použitia našej ponuky.

Používateľské údaje pre fakturačné účely (tzv. fakturačné údaje) smieme sprostredkovať tretím stranám v rozsahu, aký si vyžaduje fakturácia s týmto stranami. Po úplnom vyrovnaní nášho nároku na výplatu budú tieto používateľské a fakturačné dáta vymazané.

Používateľské údaje používame navyše na účely reklamy, prieskumu trhu alebo k prispôsobeniu našej ponuky Vašim potrebám.

Na vyžiadanie príslušných orgánov sa môžu v určitých prípadoch poskytnúť informácie o používateľských údajoch - na účely presadzovania práva, bezpečnosti zo strany policajných orgánov, pre plnenie zákonných povinností úradov ústavnej ochrany štátnej vlády, Spolkovej spravodajskej služby alebo vojenských orgánov alebo ak si to vyžaduje presadzovanie práv duševného vlastníctva.

 

§ 5 Informácie o používaní Cookies

 

Tzv. Cookies sa používajú na spoznanie viacnásobného použitia jednej ponuky tým istým používateľom. Cookies sú malé textové dáta, ktoré Váš internetový prehliadač ukladá do Vášho počítača. Slúžia k optimalizácii našich stránok a našej ponuky. Jedná sa o tzv. "Session - Cookies", ktoré sa po skončení Vašej návštevy vymažú. Týmito Cookies sa nezískavajú žiadne osobné údaje.

 

§ 6 Google Analytics

 

Táto webstránka používa Google Analytics, službu web analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. ("Google"). Google Analytics používa tzv. "Cookies", textové dáta, ktoré sa uložia na Vašom počítači a umožňujú analýzu používania stránky. Informácie získané vďaka Cookies o Vašom používaní tejto webstránky (vrátane Vašej IP-adresy) sa prenesie a uloží na serveri Google v USA. Google tieto informácie použije aby vyhodnotila Vaše využívanie tejto stránky, vytvorila reporty o využívaní webstránky pre prevádzkovateľa webstránky a poskytovala ďaľšie služby spojené s využívaním webstránky a internetu. Google môže tiež poskytnúť tieto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie osoby spracúvajú tieto informácie v zmluvnom vzťahu pre Google. Google nebude v žiadnom prípade spájať Vašu IP-adresu s inými dátami, ktoré sú v Google uložené. Pomocou špeciálneho nastavenia Vášho vyhľadávača môžete zabrániť inštalácii Cookies. Avšak v takom prípade nemusí byť prehliadač schopný plne využit možnosti našej stránky.

Používaním tejto stránky súhlasíte so spracovaním údajov spoločnosťou Google vyššie popísaným spôsobom a na účely uvedené vyššie.

 

§ 7 Oznámenie

 

Na základe písomnej žiadosti Vás budeme informovať o tom, aké údaje (napr. meno, adresa) máme o Vás uložené.

 

Kontakt

 

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, kontaktujte nás (AJ/NJ) na adrese:

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Herr Alexander Kienborn
Vertriebs- und Marketingzentrale
Edisonallee 3
89231 Neu-Ulm

Telefon: +49 731 1406050
E-Mail: a.kienborn@gloria-garten.com