Gegevensbeschermingsverklaring

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmannsbusch 7
D-58456 Witten

§ 1 Algemeen

 

Uw persoonlijke gegevens (bijv. aanspreektitel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankggevens, creditcard-nummer) worden door ons uitsluitend conform de bepalingen van het Duitse gegevensbeschermingsrecht verwerkt. De volgende voorschriften informeren u over soort, omvang en doel van de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens. Deze gegevensbeschermingsverklaring heeft uitsluitend betrekking op onze webpagina's. Mocht u via links op onze pagina's naar andere pagina's worden doorgezonden, dan dient u zich daar over de betreffende omgang met uw gegevens te informeren.

§ 2 Automatische gegevensregistratie

 

Uit technische overwegingen worden o.a. de volgende gegevens, die uw internetbrowser aan ons zendt, geregistreerd:

- browsertype en -versie
- gebruikt besturingssysteem
- website van waaruit u ons bezoekt (Referrer URL)
- website, die u bezoekt
- datum en tijd van uw toegang
- uw internetprotocol (IP)-adres.

Deze anonieme gegevens worden gescheiden van uw eventueel vermelde persoonlijke gegevens opgeslagen zodat hieruit geen conclusies kunnen worden getroffen in relatie met een bepaalde persoon. Ze worden voor statistische doeleinden geëvalueerd om onze internetpagina's en onze aanbiedingen te kunnen optimaliseren.

Voor dit doel gebruiken wij de software Google® Analyitcs. Aanwijzingen over de gegevensbescherming bij Google vindt u hier: www.google.com/intl/de/privacy.html

§ 3 Bestandsgegevens

 

Uw persoonlijke gegevens, voor zover deze voor de toelichting, inhoudelijke vormgeving of wijzigiging van de contractverhoudingen noodzakelijk zijn (bestandsgegevens), worden uitsluitend voor de contractafwikkeling gebruikt. Zo moet bijv. voor de aflevering van de goederen uw naam en uw adres aan de leverancier van de goederen worden doorgegeven. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming of zonder wettelijke reden worden uw persoonlijke gegevens niet aan buiten de contractafwikkeling staande derde(n) doorgegeven.

In opdracht van de betreffende instanties mogen wij bij uitzondering informatie over bestandsgegevens verstrekken, mits dit noodzakelijk is voor strafvervolging, het afweren van gevaar door de politiële autoriteit van de landen, om te voldoen aan de wettelijke taken van de binnenlandse veiligheidsdienst en de landen, van de federale binnenlandse veiligheidsdienst of de Duitse militaire contraspionage of om de rechten op geestelijk eigendom te doen gelden.

§ 4 Gebruiksgegevens

 

Uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van ons aanbiedingen en deze te kunnen afrekenen (gebruiksgegevens) worden gebruikt om het contract af te wikkelen. Onder gebruiksgegevens vallen in het bijzonder uw identificatiegegevens, informatie over het begin en einde alsook over de omvang van het betreffende gebruik en informatie over telediensten die u in aanspraak hebt genomen. Gebruiksgegevens ten behoeve van de afrekening (zgn. afrekeningsgegevens) mogen wij aan andere aanbieders of derden overdragen, mits dit voor afrekening met de gebruiker noodzakelijk is. Na de volledige betaling van onze factuur worden deze gebruiks- en afrekeningsgegevens gewist. Op de plek van de annulering komt een blokkering als wettelijke, reglementaire of contractuele bewaarperiodes de annulering weerspreken.

Dergelijke gebruiksgegevens zullen wij bovendien ten behoeve van reclame, marktonderzoek of de gewenste vorming van onze aanbiedingen gebruiken om gebruiksprofielen op te stellen bij het gebruik van pseudoniemen. U hebt het recht deze vorm van gebruik van uw gebruiksgegevens te weerspreken. Deze gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met uw persoonlijke gegevens.

In opdracht van de betreffende instanties mogen wij bij uitzondering informatie over gebruiksgegevens verstrekken, mits dit noodzakelijk is voor strafvervolging, het afweren van gevaar door de politiële autoriteit van de landen, om te voldoen aan de wettelijke taken van de binnenlandse veiligheidsdienst en de landen, van de federale binnenlandse veiligheidsdienst of de Duitse militaire contraspionage of om de rechten op geestelijk eigendom te doen gelden.

§ 5 Informatie over cookies

 

Er worden zgn. cookies gebruikt om herhaaldelijk gebruik van een aanbieding door dezelfde gebruiker te herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser op uw computer plaatst en opslaat. Ze zijn ervoor bestemd onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren. Het gaat daarbij om "session-cookies" die na het einde van uw bezoek weer worden gewist. Er worden door deze cookies geen persoonlijke gegevens verzameld.

§ 6 Google Analytics

 

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt aan een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten voor de website-exploitant samen te stellen en om verdere met het website- en internetgebruik samenhangende diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, mits dit wettelijk is voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens die door Google worden opgeslagen in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een betreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet van alle functies van deze website kunt profiteren. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de verwerking van de over u door Google verzamelde gegevens op de eerder beschreven aard en wijze en voor het eerder vermelde doel.

§ 7 Informatie

 

Op schriftelijke aanvraag wordt u door ons daarover geïnformeerd, welke gegevens wij over uw persoon (bijv. naam, adres) hebben opgeslagen.

Contact

 

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u contact met ons opnemen:

GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Dhr. Alexander Kienborn
Verkoop- en marketingcentrale
Edisonallee 3
89231 Neu-Ulm

Telefoon: +49 731 1406050
E-mail: a.kienborn@gloria-garten.com