Udsprøjtning af ukrudtsfjernere

Kontrolleret fjernelse af ukrudt med sprøjter fra GLORIA. Få mere at vide her!

Rigtig fremgangsmåde ved sprøjtning mod uønsket plantevækst

Der gælder strenge lovbestemmelser om udbringning af ukrudtsbekæmpelsesmidler (herbicider) i Tyskland. For det første må disse kun bruges, hvis de er godkendt ved lov. For det andet må de ikke benyttes på befæstede arealer som f.eks. indkørsler eller fortove. Overtrædelse straffes med bøder.

Årsag: de udbragte midler kan ikke sive ned i jorden på lukkede arealer. Det næste regnskyl vasker de kemiske rester væk og leder dem ufiltreret til kloaksystemet. Her giver de så vandværkerne betydelige problemer ved behandlingen. Derfor er det også bedre for de resterende planter at bruge økologisk ufarlige og testede midler mod ukrudt, der er biologisk nedbrydelige.

Alternative medier som f.eks. eddikeblandinger er derimod tilladte og effektive for at bekæmpe ukrudt. Til dette formål har GLORIA en specialsprøjte i sortimentet. På grund af syreresistente pakninger samt en sprøjtelanse og -dyse i plast er tryksprøjten prima 5 PLUS ideel til udbringning af syreholdige midler. 

Praktisk tilbehør som sprøjteskærme, der kan anbringes på sprøjtens lanse, forhindrer uønsket spredning af midlet.

Anvendelse
Tekniske detaljer
Pris
Påfyldningskapacitet
Pumpe
Funktioner